Kam kráčíš Českomoravská myslivecká jednoto?

V rámci komerčního sdělení poskytla Českomoravská myslivecká jednota ČTK článek M. Grubera, ve kterém pisatel obviňuje management podniku Lesy České republiky z manipulace s čísly při hodnocení škod, které působí zvěř na lesních porostech ve správě Lesů ČR. Uváděná čísla nazývá "oblíbenou ekvilibristikou" a dále pak publikuje výsledky kontroly ministerstva zemědělství u Lesů ČR, která zjistila údajně až stonásobné nadhodnocení škod, zjišťovaných pracovníky podniku.

Je obdivuhodné, s jakou lehkostí pisatel poskytuje veřejnosti lživé informace o číslech, která si neověřil, a výsledky kontroly, se kterými se neseznámil.

Náklady, které Lesy ČR vynakládají na ochranu lesa proti zvěři, se skutečně pohybovaly v letech 1994 - 2000, v rozmezí od 301 - 435 mil. Kč ročně. Toto vyčíslení je možno ověřit v účetních výkazech, které navíc kontroluje každý rok auditor i dozorčí rada podniku, stejně tak i finanční úřad. Jsou to údaje kdykoliv ověřitelné a tudíž věrohodné, což nelze říci například o myslivecké statistice.

S absolutní neznalostí pak autor hodnotí výsledky prověrky MZe u Lesů ČR. Výsledek je totiž přesně opačný, než pisatel uvádí. Pověření soudní znalci totiž zjistili, že škody vyčíslené pracovníky Lesů ČR jsou podhodnocené a byl uveden i případ, kdy se jednalo o podhodnocení stonásobné. Mám-li použít autorův způsob vysvětlení, pak "abychom si rozuměli", tam, kde LČR vyčíslily škodu např. 100 Kč, soudní znalec vyčíslil škodu 1000 Kč. Zápisy z těchto kontrol jsou k dispozici jak na MZe, tak na ředitelství LČR a je možno je kdykoliv a kýmkoliv ověřit. Přesto, že následným šetřením byla prokázána velká problematičnost tohoto zjištění, opačná interpretace výsledku je opravdu pozoruhodná. Že právě M. Gruber předložil čtenářům vrcholný příklad slovní ekvilibristiky a matoucích informací není to nejhorší. Je však velmi smutné, že toto komerční sdělení připravil za Českomoravskou mysliveckou jednotu, tedy za organizaci, která se hlásí k odkazu Josefa Žalmana, tedy muže vynikajících mysliveckých a hlavně morálních kvalit, na kterých stavěl veškerou činnost mysliveckou. Článek M. Grubera je však smutným důkazem, že představitelé dnešní největší myslivecké organizace se vydali cestou zcela jinou. Nezbývá, než doufat, že většina řadových členů ČMMJ by se k podobným praktikám nesnížila.

Autor článku ing. Jiří Oliva, generální ředitel Lesy ČR, s.p.

Bližší informace na tel.: 02/51091230, Petr Hoffmann

Klíčová slova PROTEXT-myslivost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.