Celosvětové fórum ECDL/ICDL v Praze!

ECDL fórum 2018, Ing. Ivan Pilný

ECDL fórum 2018, Ing. Ivan Pilný

Praha, 26. – 27. dubna 2018

Zástupci informatických společností z mnoha zemí celého světa se u příležitosti 21. výročí existence původem evropského projektu ECDL sešli v těchto dnech v Praze na světovém fóru. Toto fórum se pořádá každoročně ve vybraném hlavním městě některé z evropských zemí s cílem zhodnotit dosavadní národní zkušenosti v oblasti digitálního vzdělávání, vzájemně si vyměnit zajímavé a užitečné informace a podpořit další rozvoj digitálních znalostí a dovedností veřejnosti zejména v oblasti školství a trhu práce.

Zmocněnec ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast digitálního vzdělávání a předseda České národní koalice pro digitální pracovní místa, Ing. Ivan Pilný, pozdravil zástupce informatických společností u příležitosti zahájení tohoto fóra. Ve svém sympatickém vystoupení zdůraznil neustálou potřebu digitálního vzdělávání a podpořil smysl certifikace základních i pokročilých digitálních kompetencí.

Profesorka Olga Štěpánková, předsedkyně České společnosti pro kybernetiku a informatiku, poděkovala českým školám a MŠMT za dlouholetou spolupráci v oblasti vzdělávání. Mezinárodní koncept ECDL je totiž v ČR využíván celou řadou škol, od základních až po vysoké. Navíc spolupráce MŠMT a MPSV, resp. GŘ ÚP, umožňuje systematické využívání tohoto mezinárodního standardu také v oblasti rekvalifikací uchazečů o zaměstnání. Závěrečné poděkování patřilo profesoru Vladimíru Maříkovi, a jeho české technologické společnosti CertiCon a.s., který již 20 let neúnavně v rámci firemní společenské odpovědnosti podporuje provoz a rozvoj konceptu ECDL v ČR.

Pořadatelem světového fóra je nadnárodní nadace ECDL Foundation, se sídlem v Irsku, ve spolupráci s národní informatickou společností – Českou společností pro kybernetiku a informatiku (ČSKI).

KONTAKT:

Ing. Jiří Chábera

manažer vzdělávacího konceptu ECDL pro ČR, ČSKI

E-mail: jiri.chabera@ecdl.cz

Tel.: +420 224 904 242

www.ecdl.cz

www.facebook.com/ECDLCZ

Kancelář vzdělávacího konceptu ECDL pro ČR, ČSKI

E-mail: info@ecdl.cz

Tel.: +420 224 904 226, +420 224 904 246

Klíčová slova ČR-počítače-technologie-vzdělání-ECDL-ČSKI

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.