O budoucnosti evropských dotací budou diskutovat odborníci u kulatého stolu

Dne 26. března 2018 pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj v konferenčních prostorách Akademie veřejného investování druhý Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti, který naváže na stejnojmennou akci konanou v červenci minulého roku. Kulatého stolu se zúčastní zástupci ministerstva zodpovídající za přípravu příštího programového období i další odborníci z řad veřejnosti odpovědní za čerpání z evropských fondů.

"Vyjednávání o následujícím programovém období probíhají již dva roky. Za tu dobu jsme udělali hodně práce a rádi bychom průběžné výstupy diskutovali i s našimi partnery, abychom získali názory na zrovna probíraná témata - snažíme se, aby nastavení příštího programového období po roce 2020 odpovídalo rozvojovým prioritám České republiky. Březnový Kulatý stůl se tedy bude zabývat hlavně tematickým zaměřením politiky soudržnosti, abychom mohli financovat ty věci, které ČR opravdu trápí a potřebují řešit, a zjednodušením pravidel," uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková.

Na Kulatý stůl byli pozváni partneři ze státní správy, krajů, měst a obcí, zástupci odborových, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a členové akademické i expertní obce včetně neziskových organizací. Úvodní slovo pronese ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Jednotlivých diskuzních panelů se zúčastní například náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková, profesor Univerzity Karlovy a ředitel a předseda představenstva EEIP Michal Mejstřík nebo předseda Technologické agentury České republiky Petr Očko.

Nově bude možnost sledovat videopřenos z akce na stránkách ČTK www.Ceskenoviny.cz. Po skončení akce bude na stejné stránce i na webu www.mmr.cz k dispozici záznam přenosu a krátký videospot.

Další info a kontakt zde:

http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/KULATY-STUL-K-BUDOUCNOSTI-POLITIKY-SOUDRZNOSTI-PO-ROCE-2020

Klíčová slova ČR-správa-finance-hospodářství-Ministerstvo pro místní rozvoj

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.