Vyjádření Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

V nedávné době docházelo k častému spojování Krajské zdravotní, resp. případu pořízení zdravotnické techniky před deseti lety Krajskou zdravotní z dotačních prostředků ROP Severozápad se současnou kauzou Čapího hnízda ve smyslu rozdílného přístupu OLAFu k těmto dvěma kauzám. Nicméně se ukázalo, že historický případ Krajské zdravotní OLAF sice nevyšetřoval, s odůvodněním, že byl s českými institucemi v kontaktu.

Ačkoli je cílem představenstva Krajské zdravotní letitý případ definitivně uzavřít, nelze z důvodu jednání s péčí řádného hospodáře opomenout nový vývoj případu, na základě kterého byl podán další návrh na obnovu řízení. Obrana Krajské zdravotní tak pokračuje i nadále.

Zásadním pro Krajskou zdravotní je též zprošťující rozsudek ve věci obžaloby tehdejších manažerů společnosti. Obvinění státního zástupce stálo mimo jiné na domněnce znaleckého posudku, že Krajská zdravotní mohla nákup zdravotnického zařízení provést vlastními silami, aniž by se posudek vůbec zabýval otázkou personálního obsazení. Zcela pak byl opomenut posudkový závěr, že cena, kterou Krajská zdravotní zaplatila kompletátorovi za nákup zdravotnických přístrojů je cenou obvyklou. Nelze se však také nezmínit o takřka rozdílných závěrech předmětného znaleckého posudku a jeho pozdějšího dodatku.

Je tedy otázkou, co je lepší, zda-li případ přímo šetřený OLAFem, či ponechání šetření na zdejších institucích. Co však víme je, že pro Krajskou zdravotní celá věc bohužel ani po deseti letech nekončí.

Pořízení zdravotnické techniky není jediným kostlivcem ve skříni, se kterým by se současné vedení společnosti rádo vypořádalo. Na sklonku minulého roku Krajská zdravotní uspěla proti administrátorovi veřejných zakázek u soudu, kde požadovala náhradu škody za pokutu udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve výši 200 000 Kč za chybnou administraci veřejné zakázky „Šicí materiály“ pocházející z roku 2009. Dále společnost několikrát uspěla i u samotného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, např. lze uvést případ, kdy došlo k podstatnému snížení pokuty z 600 000 Kč na 40 000 Kč.

Následkem řešení starých kauz došlo z pokynu současného představenstva k vybudování vlastního oddělení veřejných zakázek, a tento krok se velice osvědčil. Společnost realizovala za období od roku 2014 do současnosti 204 veřejných zakázek s 412 částmi v předpokládaném objemu téměř 3 miliardy Kč. Za toto období, tedy období čtyřech let, jí byla ÚOHS udělená pouze jediná pokuta ve výši 8000 Kč. Nyní je aktivních 80 částí veřejných zakázek a tento počet bude i s ohledem na nové projektové období nadále stoupat.

Řešíme jednak velmi staré případy, jednak se musíme stále dívat dopředu. Snažíme se pracovat takovým stylem, abychom na jedné straně chránili oprávněné zájmy Krajské zdravotní a na druhé a to především, abychom zajistili poskytování zdravotní péče pro naše pacienty na kvalitativně vysoké odborné úrovni. Věřím tak, že pozitivní trend nastavený za poslední 4 roky bude pokračovat i nadále.

Krajská zdravotní, a. s.

je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je se 6900 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Obrat k 31. 12. 2017 je předpokládán ve výši 6,698 miliardy Kč, pro rok 2018 je předpokládán obrat ve výši 7,163 miliardy Kč. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.

Kontakt:

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 147

mobil: +420 734 415 792

email: ivo.chrastecky@kzcr.eu

Klíčová slova ČR-zdraví-nemocnice-Krajská zdravotní-Ústecký

Oblast
Ústecký (ul)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.