Univerzitu Pardubice povede od 1. února 2018 nový rektor - chemik profesor Ing. Jiří Málek, DrSc.

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (archiv Univerzita Pardubice) Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (archiv Univerzita Pardubice) Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (archiv Univerzita Pardubice)

Prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. zvolil za kandidáta na funkci rektora univerzity v říjnu loňského roku Akademický senát Univerzity Pardubice. Prezident republiky jej pro nastávající čtyřleté funkční období 2018 - 2022 jmenoval s účinností od 1. února 2018.

Prof. Málek je renomovaným a uznávaným odborníkem ve vědecké komunitě doma i v zahraničí. Ve vedení Univerzity Pardubice není nováčkem - v letech 2000 - 2006 působil ve funkci prorektora univerzity pro vědu a tvůrčí činnosti a v letech 2006 - 2010 stál v čele vysoké školy v Pardubicích coby její rektor. V řízení vysokoškolské vzdělávací i vědecké činnosti má bohaté zkušenosti, a to jak přímo na Univerzitě Pardubice, tak z celorepublikového pohledu. Jeho domovským odborným vědeckým pracovištěm je Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky vedl.

V posledních letech se významně angažoval na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008 - 2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Nový rektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Málek si do funkce za své nejbližší spolupracovníky ve vedení univerzity a prorektory vybral:

- prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D. - která bude působit ve funkci prorektorky pro vzdělávání a záležitosti studentů a zároveň coby jeho statutární zástupkyně;

- prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. - prorektora pro vědu a tvůrčí činnost;

- Ing. Andreu Koblížkovou, Ph.D. - prorektorku pro rozvoj;

- prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. - prorektora pro vnitřní záležitosti.

V následujícím čtyřletém období se hodlá prof. Málek v čele Univerzity Pardubice zaměřit zejména na:

1/ zvyšování kvality studia a prohlubování mezifakultní spolupráce v oblasti vzdělávání,

2/ pěstování tvůrčích činností s důrazem na excelenci a mezinárodní dimenzi vědecké práce,

3/ vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě a podporu spolupráce s významnými zahraničními institucemi.

Rozhovor s novým rektorem pro e-Zpravodaj Univerzity Pardubice: http://zpravodaj.upce.cz/osobnosti/2018/rozhovor-novy-rektor-profesor-malek/

Kontakt:

Ing. Valerie Wágnerová

mluvčí Univerzity Pardubice

telefon 466 036 555, mobil 602 487 730

e-mail promotion@upce.cz

Klíčová slova ČR-školy-vysoké-Univerzita Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.