Výstava Daniela Pešty - DeTermination v DOXu

Daniel Pešta, Double Face, 2015

Daniel Pešta, Double Face, 2015

Daniel Pešta, Puzzles, 2010-2012 Daniel Pešta, Zvěstování 1, 2014-2015

26. 1. 2018 - 7. 5. 2018

Doposud největší samostatná výstava Daniela Pešty (*1959) v České republice představuje průřez jeho dílem z posledních deseti let. Ústředním tématem výstavy v Centru současného umění DOX je biologická a sociální determinace člověka a hledání možností, jak se z ní vymanit. Autor se prostřednictvím různých médií dotýká aktuální společenské a politické situace, kterou reflektuje jak z širší historické perspektivy, tak i z privátního úhlu pohledu. Výstava bude v DOXu k vidění do 7. 5. 2018.

Multimediální umělec Daniel Pešta ve svém díle často poukazuje na mocenské manýry narcistických vůdců, pokrytectví církve či lhostejnost bezpáteřních jedinců, které vedly k takovým tragédiím, jako je holocaust, ale také reflektuje problémy současné společnosti, jako je stigmatizace sociálních minorit.

Za motiv výstavy v Centru DOX Daniel Pešta zvolil dvouhlavé tele (Double Face, 2015), které návštěvníka pozoruje u vstupu do expozice. Tu pomyslně rámují dva světelné nápisy poukazující na předurčení člověka jednak jeho genetickou výbavou (I Was Born in Your Bed), a jednak tím, jak ho vnímá většinová společnost (I Was Born in Your Head). Konflikt jedince a anonymního davu je zachycen ve stylizovaných portrétech, které autor staví do protikladu k masovým scénám, v nichž se člověk buď stává příslušníkem instituce, která ho zbavuje zodpovědnosti, či naopak bezejmenným členem menšinové skupiny a tím i potenciálním objektem diskriminace.

Výstava sleduje několik ústředních, cyklicky se opakujících okruhů, které nabízejí mnohovrstevné významy a souvislosti. Jedním z nich jsou Genetické kódy - asambláže z fotografií ze starých alb zalité do pryskyřičných bloků evokujících strukturu lidského genomu. Tváře a postavy kdysi konkrétních lidí se zde stávají pouhým stavebním článkem, který předurčuje osud budoucího jedince.

Dalším klíčovým prvkem je maska sejmutá z autorovy vlastní tváře - symbol přetvářky a ztráty individuality. Ve své zmnožené podobě vytváří maska pouhou beztvarou hmotu bez osobitých rysů, bez příběhu, kde se člověk stává pouhou statistickou položkou.

Lidský úděl Daniel Pešta nahlíží jako zoufalé sisyfovské snažení, zachycené v sérii videoartů Odnikud nikam. Vůči tomuto marasmu staví do protikladu spirituální symbol v podobě Ježíše Krista. Oproštěn od přímých náboženských souvislostí je tento symbol vnímán jako ztělesnění svobodného ducha, který se dokázal vzepřít biologické i sociální determinaci. Podobný, ovšem ne jednoznačně pozitivní potenciál naděje, obsahuje i cyklus Zvěstování. Příslib ukrytý v zárodcích budoucího života vyznívá v Peštově ztvárnění se znepokojivou ambivalencí, která je pro jeho tvorbu charakteristická.

Daniel Pešta roku 2013 představil v rámci Bienále současného umění v Benátkách svůj autorský projekt kriticky nahlížející stigmatizaci Romů I Was Born in Your Bed. V následujících ročnících Bienále (2015 a 2017) byl zastoupen vždy samostatným sálem na kolaterální výstavě Personal Structures. Roku 2017 získal druhou cenu za malbu na London Art Biennale za svůj diptych Sorry. Jeho samostatné výstavy se konaly např. v Kulturně - historickém muzeu v Osnabrücku, v Muzeu pronásledovaného umění v Solingenu v Německu, v Gulag Museu v Moskvě, v galerii Artinbox v Praze či ve White Gallery a v Jízdárně zámeckého návrší v Litomyšli. Jeho díla byla mimo jiné zastoupena také na projektech Kde domov můj a Skvělý nový svět v Centru současného umění DOX.

Kurátorka: Terezie Zemánková

Architektka: Ivana Brádková

DOPROVODNÝ PROGRAM

11. 2., 25. 2., 8. 4., 6. 5. / 16 h - Nedělní komentovaná prohlídka s lektorem Centra DOX

8. 3. / 19 h - Setkání s ... Daniel Pešta a Cyril Höschl na téma "Výraz tváře jako okno do duše"

19. 3. / 18 h - Komentovaná prohlídka s kurátorkou Terezií Zemánkovou a Danielem Peštou

5. 4. / 19 h - Setkání s ... Daniel Pešta a Martin Šimáček na téma "Vyloučeni"

23. 4. / 18 h - Komentovaná prohlídka s kurátorkou Terezií Zemánkovou a Danielem Peštou

3. 5. / 19 h - Setkání s ... Daniel Pešta a Marek Orko Vácha na téma „Kdo je člověk?“

Fotografie v tiskové kvalitě jsou ke stažení na: http://www.dox.cz/cs/press

O autorovi: http://danielpesta.com

Kontakt pro média

Michaela Šilpochová +420 774 222 355; michaela@dox.cz

Centrum současného umění DOX

Poupětova 1, 170 00, Praha 7

http://www.dox.cz

Partneři výstavy: VERTEGO spol. s.r.o., VERTITECH CZ s.r.o.

Mediální partner výstavy: Rádio 1

Partneři Centra DOX: Magistrát hlavního města Prahy, Metrostav, Ministerstvo Kultury ČR, Premiant City Tour s.r.o.

Mediální partneři Centra DOX: Hospodářské noviny, RESPEKT, Art & Antiques, Xantypa, Prague Events Calendar

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-výtvarné-Pešta-Centrum současného umění DOX

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.