Velká Morava v Polsku

V polském Hnězdně jsou poprvé vystavovány archeologické památky z období Velké Moravy

V polském Hnězdně jsou poprvé vystavovány archeologické památky z období Velké Moravy

V polském Hnězdně jsou poprvé vystavovány archeologické památky z období Velké Moravy. Unikátní výstava Velká Morava a počátky křesťanství, která byla v letech 2014-2015 při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje představena v Brně, Praze a Bratislavě, doputovala v upravené podobě také do tohoto významného města, kolébky polské státnosti, pod názvem "Wielkie Morawy". V Muzeu Początków Państwa Polskiego v Gnieźnie je k vidění od 17. 12. 2017 do 24. 6. 2018.

Výstava představuje nejvýznamnější archeologické nálezy z období Velké Moravy, státního útvaru, který v 9. a na počátku 10. století existoval na území dnešní střední Evropy a byl partnerem i soupeřem tehdejších rozhodujících mocností.

V rámci výstavy mohou zájemci zhlédnout soubor více než 700 převážně archeologických artefaktů, pocházejících především z výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně a sbírek Moravského zemského muzea. 98 procent předmětů tvoří originály nevyčíslitelné historické hodnoty a téměř 300 nejvzácnějších z nich má status Národní kulturní památky. Prezentovány jsou například rozsáhlé soubory honosných velkomoravských šperků - náušnic, gombíků, náhrdelníků a prstenů, ale také kolekce jezdecké výstroje a zbraní (ostruhy, třmeny, meče, sekery, kopí) či vzácné, řemeslně zpracované výrobky z kostí a parohu. Nechybějí ani zmenšené modely rekonstrukcí velkomoravské sakrální architektury.

Výstava "Wielkie Morawy" byla vytvořena ve spolupráci polských a českých institucí:

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno. v. v. i.

- Moravské zemské muzeum

Čestnou záštitu nad výstavou přijal velvyslanec České republiky v Polsku Ivan Jestřáb a maršálek Velkopolského vojvodství Marek Woźniak.

Námět výstavy: doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno. v. v. i.), doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (Moravské zemské muzeum), Kurátory výstavy jsou Mgr. Jana Gryc (Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno. v. v. i.), Łukasz Kaczmarek (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie), Mgr. Zdenka Kosarová (Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno. v. v. i.), Mgr. Lucie Valášková (Moravské zemské muzeum).

Web muzea: http://www.muzeumgniezno.pl/.

Kontakt:

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (ARÚB) - autor námětu výstavy, e-mail: kouril@arub.cz, tel.: 541 514 102

Mgr. Jana Gryc (ARÚB), kurátorka výstavy, e-mail: janaslowioczek@seznam.cz

Mgr. Zdenka Kosarová (ARÚB) - kurátorka výstavy, e-mail: kosarova@arub.cz, tel.: 776 627 785

Klíčová slova ČR-Polsko-muzea-archeologie-Archeologický ústav AV ČR

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.