Podnikatelek v České republice stále přibývá

Jubilejní 10. ročník projektu Ocenění Českých Podnikatelek, který zviditelňuje úspěchy českých žen, již zná své vítězky. V letošním roce porota vybírala oceněné ze 115 finalistek.

České podnikatelky získaly ocenění ve třech kategoriích podle velikosti firmy a také tři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. Jedna z finalistek si pak odnesla Cenu za výjimečný růst firmy. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které převzalo záštitu nad letošním 10. ročníkem, pak v rámci projektu Ocenění Českých Podnikatelek udělilo Medaili ministra průmyslu a obchodu.

Cílem projektu OCP je vyzdvihovat a oceňovat české ženy, jež jsou schopné díky svému umu a odvaze vydat se svou vlastní cestou, zakládat úspěšně fungující firmy a využívat nejrůznějších moderních technologií, které jim na této jejich cestě pomáhají. „Prostřednictvím projektu Ocenění českých podnikatelek se již od samého jeho začátku snažíme podporovat vzdělávat a oceňovat transparentní podnikání v České republice a vytvářet nové příležitosti. Oceňujeme ženy, které podnikají, dosahují výborných ekonomických výsledků a stojí za nimi silné životní i podnikatelské příběhy. Ty pak mohou být inspirací jak pro ženy, které již podnikají, nebo o vlastním podnikání teprve přemýšlí. Dobrou zprávou je, že takových je mezi námi čím dál tím víc a počet žen v byznysu každým rokem stoupá, od loňského roku to je o 35 procent,“ říká zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek Helena Kohoutová.

Jak již bylo zmíněno, záštitu nad letošním jubilejním ročníkem převzali Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. To se také rozhodlo jedné z finalistek udělit Medaili ministra průmyslu a obchodu. „V posledních pěti letech o živnost zažádalo dvakrát více žen než mužů. Svou podnikatelskou cestu mají oproti mužům leckdy trnitější, a proto si jejich úsilí zaslouží maximální podporu. Zároveň považuji za důležité jejich podnikatelské aktivity zviditelňovat. A právě udělení Medaile ministra průmyslu a obchodu je k tomu vhodnou příležitostí. Pro mnohé z nich to může být důkazem, že jejich snahu dokážeme patřičně ocenit,“ vyjádřil svou podporu ženám-podnikatelkám ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

V letošním roce bylo z databáze odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau na základě splnění podmínek soutěže vybráno 23 650 potenciálních kandidátek, z nich bylo nominováno na základě ratingu 938 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Do finále se pak přihlásilo 115 finalistek. V kategorii Malá společnost se kvalifikovalo 72 finalistek, v kategorii Střední společnost je to 20 finalistek, a konečně v kategorii Velká firma postoupilo 17 finalistek.

„Veškeré analýzy, které jsme v poslední době prováděli, ukazují na rostoucí význam českých podnikatelek jak z hlediska stoupajícího počtu obchodních společností vlastněných ženami či pozitivních výsledků jejich podnikání, tak z pohledu nízké míry výskytu varovných informací u daných společností. To zároveň ukazuje na zvyšující se význam celé soutěže. Proto rádi do Ocenění Českých Podnikatelek přispíváme jako odborný garant hodnocením přihlášených podnikatelek prováděném na základě ratingu,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Vítězky 10. ročníku projektu:

Malá firma

1. REVATECH s.r.o. - Eva Hronová

2. Grafia spol. s r.o. - Jana Brabcová

3. TURPRESS spol. s r.o. - Jana Ševčíková

Střední firma

1. NEREZ CIDLINA s.r.o. - Zdenka Homolová

2. Lamatex, s.r.o.- Anna Krčmářová

3. 1. Aromaterapeutická KH a.s. - Michaela Švorcová

Velká firma

1. LT Sezam s.r.o.- Lucie Tomášková

2. Chromservis s.r.o. - Marči Horová

3. BRITEX-CZ, s.r.o.- Olga Bunce

Cena za výjimečný růst firmy

TERMSTAV, s.r.o. - Sylva Jílková

„Společnost TERMSTAV, s.r.o. paní Jílkové vykázala dle našich analýz jednoznačně nejvyšší růst tržeb za sledované období ze všech hodnocených firem. Ve svém podnikání dosahuje navíc stabilně dobrých výsledků a v portfoliu klientů její společnosti jsou firmy jako Skanska či Metrostav. Tyto výsledky i fakt, že je Sylva Jílková odvážnou podnikatelkou úspěšnou v převážně mužském oboru, byly základem pro to, aby získala v letošním ročníku Ocenění Českých Podnikatelek zaslouženě Cenu za výjimečný růst firmy,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Cena ČSOB - Výjimečná podnikatelka

DAQUAS, s.r.o. - Darina Vodrážková

Paní Darina Vodrážková získává v letošním ročníku projektu Ocenění českých podnikatelek právem cenu ČSOB Výjimečná podnikatelka. Její společnost DAQUAS poskytuje komplexní služby IT od analýzy potřeb, návrhu, přes licenční řešení až po nasazení technologií a zaškolení uživatelů. A to vše se zárukou odbornosti a nejvyšší kvality. Co ji činí výjimečnou je přístup k zákazníkům a způsob, kterým své služby a řešení z oblasti IT poskytuje. Vytváří přátelské propojení mezi uživatelem a jeho IT.

„To však není jediný důvod, proč jsme se rozhodli paní Vodrážkovou vyhlásit Výjimečnou podnikatelkou. Ona a její firma se soustředí na rozvoj firmy, se zaměřením na inovace a hledá neustále další nové výzvy i na zahraničních trzích. Při tom všem považuje za důležité vytvoření odpovídajících podmínek pro své zaměstnance a vylepšování interních procesů a provozu firmy,“ říká Petr Manda, ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Cena za digitální transformaci - pod patronací Microsoft

TECHNOAQUA s.r.o. - Michaela Povýšilová

„Technoaqua prostě dělá čest svému jménu. Progresivně využívá technologie k modernizaci služeb spojených s měřením kvality a kvantity odpadních a povrchových vod. Nejen, že dokáží sledovat řadu parametrů na dálku, ale jsou schopni problémy vzdáleně i vyřešit, ať už jde o obsluhu čistírny vod či ovládání techniky uvnitř stokových sítí. Je to výhra pro všechny. Zákazníci mají rychlejší a efektivnější servis, zaměstnanci ušetří čas na cestách a omezí množství nutných vstupů do nebezpečných prostor a pro přírodu a veřejnost je přínosem schopnost přesněji a rychleji monitorovat znečištění řek, povodňové stavy a rizika,“ vysvětluje Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy společnosti Microsoft ČR.

Cena za inovativní řešení - pod patronací České pojišťovny

MEDICAL PLUS, s.r.o. - Eva Dokoupilová

„Za Českou pojišťovnu zaštiťujeme kategorii Inovativní řešení a velmi ráda přiznávám, že MUDr. Eva Dokoupilová, majitelka firmy MEDICAL PLUS, pro mě byla jasnou favoritkou od samého začátku. Pomyslete, že v době před 14 lety, kdy firmu založila, revmatologie pojem “biologická léčba” vůbec neznala. Jedná se o značné inovační řešení, které je celou dobu podpořeno klinickým výzkumem. Provádí vyšetřování pacientů pomocí ultrazvuku a denzitometru a speciálních krevních testů v laboratořích Uherskohradišťské nemocnice, takže jejich léčba je komplexní. Jako téměř hudba budoucnosti zní, jak díky biologické léčbě vlídným způsobem přináší paní doktorka pacientům větší kvalitu života díky méně nežádoucím účinkům. Léky jsou totiž velice účinné a cílí přímo do místa revmatického zánětu. Paní Dokoupilová mě fascinuje rovněž svou činorodostí, kdy kromě své hlavní aktivity sama org anizuje a pořádá každoročně kongres lékařů z celé republiky, a navíc se dále zapojuje i do další spolupráce na novém výzkumu v oblasti osteoporózy, kde je cílem další regenerace osteoporózních částí v těle. Paní Dokoupilová svoje podnikání vyladila i po stránce IT technologií, kde jako první v kraji zavedla elektronické recepty. Za Českou pojišťovnu tleskám,“ říká Šárka Dolanská, krajská ředitelka Praha II České pojišťovny.

Auditorem projektu je již několik let poradenská firma NSG MORISON, která každoročně připravuje analýzu chování českých podnikatelek. „Podnikatelky řeší nejenom nové možnosti proniknutí na nové trhy, ale také stále častěji uvažují o novém investorovi. Zároveň polovina podnikatelek je ve věku, kdy začínají uvažovat o předání svého kormidla. Podnikatelky kopírují celkový trh rodinných firem, kde se za posledních 5 let ukazuje, že rodinné firmy ušly velkou cestu v oblasti předání své firmy. Celkem 60 % rodinných firem se nachází již ve fázi přípravy transformace do druhé generace či již předání proběhlo. Celých 40 % firem ještě doposud není předáno, z toho 25 % majitelů zatím netuší, co s firmou. Z našich zkušeností a zkušeností našich klientů máme 45 % předaných firem v rámci rodiny, stejné procento majitelů volilo spíše prodej firmy mimo rodinu, 10 % předalo svoji firmu stávajícímu manageme ntu a zaměstnancům,“ konstatuje Petr Šíma, partner NSG MORISON.

Více o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Kontakt:

Agentura Helas, s.r.o.

Tel: 220 570 708

e-mail: helas@helas.org

Klíčová slova ČR-hospodářství-ocenění-ženy-firmy-Agentura Helas

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.