Společnost Haemonetics bude přímo prodávat v ČR

Společnost Heamonetics Corporation (zkratka na NYSE:HAE) dnes oznámila, že založila v České republice dceřinou společnost, která bude prodávat automatickou technologii k odebírání krve přímo krevním bankám a nemocnicím. Nová dceřiná společnost převezme nadvládu na tomto regionálním trhu, který vytvořil před více než deseti lety nezávislý distributor.

Bruno Deglaire, prezident evropského a asijského provozu společnosti Haemonetics řekl: "Náš český prodejce vytvořil spolehlivý podnik, který obsahuje vedoucí pozici na trhu s krevními destičkami. Avšak přesun k přímému prodeji nám umožní lepší flexibilitu prodeje naším zákazníkům. Jak jsme viděli v ostatních částech Evropy, očekáváme zvýšení prodeje, protože jsme se dostali blíže k zákazníkovi." I když má Haemonetics své pobočky ve většině evropských zemí, toto je vůbec první pobočka ve východní Evropě. Technologie společnosti Haemonetics se používá ve třech klíčových oblastech:

- Krevní banka - na automatický odběr krevních komponentů (krevních destiček, plazmy a červených krvinek) od dobrovolných dárců krve k transfuzi pacientům.

- Komerční plazma - na automatický odběr krevní plazmy od placených dárců; toto plazma se přeměňuje na komponenty, které se používají v lécích.

- Chirurgický - na automatické odebírání krve během operace, když pacient ztrácí krev; tato ztracená krev obíhá, je vyčištěna a opět infuzí vrácena pacientovi.

Haemonetics plánuje v České republice pracovat směrem ke zvýšení podílu na trhu v oblasti komerční plazmy a předpokládá vstup na chirurgický trh, ve kterém v současné době nevyvíjí činnost. Haemonetics dále plánuje podat žádost o souhlas se dvěma novými technologiemi na odebírání červených krvinek, které by v tomto regionu mohly využívat krevní banky.

Deglaire dodal: "V České republice máme hodně příležitostí. Máme štěstí v tom, že zaměstnanci, kteří pracovali s našimi produkty u našeho bývalého distributora, souhlasili s tím, že se připojí k týmu Haemonaticsu, takže přechod z distribuce na přímý prodej bude velmi nenásilný. Měli bychom velmi rychle využít naše příležitosti."

Haemonetics je celosvětová společnost, která se zaměřuje na vývoj, výrobu a celosvětový marketing systému pro automatický odběr krve. Tyto systémy jsou určeny na důležité zdravotnické trhy: ke krevní záchraně při operacích, odebírání krevních komponentů a odebírání plazmy. Přes šedesát procent obchodní činnosti společnosti je mimo Spojené státy. Více informací o výrobcích společnosti Haemonetics a o trzích získáte na webové stránce společnosti http://www.haemonetics.com.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová tvrzení, která zahrnují riziko a nejistotu včetně technologického pokroku v oblasti zdravotnictví, poptávky po výrobku, akceptaci trhu, nejistoty okolo souhlasu regulátora, účinek hospodářských podmínek, vliv konkurenčních výrobků a jejich ceny, směnný kurs zahraničních měn a další rizika, které jsou podrobně uvedeny ve zprávách zasílaných americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Výhledová prohlášení jsou založena na odhadech a předpokladech vedení společnosti, které se domnívá, že jsou odpovědná, ačkoliv jsou v podstatě nejistá a je složité je odhadnout. Vlastní výsledky se zkušeností se mohou výrazně lišit od výhledových prohlášení výrazně lišit.

KONTAKT: Haemonetics Corporation

Lisa Lopez, 781/356-9517

Investor@Haemonetics.com

Klíčové slovo: NEW YORK

Odvětvové klíčové slovo: MEDICIN

Opakování telefony: New York 212-752-9600 nebo 800-221-2462; Boston 617-236- 4266 nebo 800-225-2030; San Francisco 415-986- 4422 nebo 800-227-0845; Los Angeles 310- 820-9473

Klíčová slova Haemonetics

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.