Pojistné u povinného ručení manažerů v USA klesá

Pojistné u typického pojištění zákonné odpovědnosti (povinného ručení) ředitelů a vedoucích pracovníků kleslo vloni v průměru asi o 13 procent. Uvádí se to ve studii 1998 Tillinghast - Towers Perrin Directors and Officers (D&O) Liability Survey. Avšak slabost cen nebyla zaznamenána ve všech segmentech trhu, v některých odvětvích došlo k mírnějšímu poklesu anebo k zachování výše pojistného, zatímco několik málo odvětví hlásí vyšší pojistné v souvislosti s tím, že pojišťovny byly obezřetnější.

"Trh pojištění ředitelů a vedoucích pracovníků byl nadále velmi konkurenční ve většině tržních segmentů, a většina kupujících zaplatila při obnově pojistek nižší cenu připadající na milión dolarů pojistného základu," uvedl Mark Larsen poradce u společnosti Tillinghast - Towers Perrin a autor průzkumu. Larsen také dodal, že ve většině případů také kupující dostali za své peníze rozšířené pojistné krytí.

Mnohým high-tech společnostem, firmám vstupujícím na internet anebo těm, které se dostaly do finanční tísně, se trh zdál "rozhodně ne slabý", uvádí se ve studii. Výsledky průzkumu také potvrdily neblahé ztrátové trendy. "jestliže budou realizovány pojistné škody na počítačích spojené s rokem 2000, mohlo by to vést k poměrně negativním indikátorům ztrát a snižující se ziskové marži pojistitelů," uvedl Larsen. "Zájemci o firemní pojištění by si mohli udržet dlouhodobější pohled na příslušné pojištění a přitom by hledali nejlepší pojistnou hodnotu pro své ředitele a vedoucí pracovníky. Není to možná nejlepší doba pro změnu pojistitelů kvůli malým ba dokonce i výraznějším rozdílům v ceně."

V letošní zprávě zůstává vysoký počet pojistných nároků, když 29 procent účastníků průzkumu z USA a 15 procent kanadských respondentů uvedlo, že v posledních deseti letech došlo k alespoň jedné pojistné škodě u jejich ředitelů a vedoucích pracovníků. Závažnost pojistných škod také zůstává vysoká, i když celkové průměrné platby stranám uplatňujících nároky a průměrné náklady na soudní obhajobu klesly vzhledem k pokračujícímu růstu nároků ze strany zaměstnanců, které stály méně než ostatní nároky, uplatňované v rámci pojistek ředitelů a vedoucích pracovníků. Vzestup pojistných nároků zaměstnanců spojený s případy odpovědnosti za praktiky zaměstnávání (EPL) i nadále představuje nejvýznamnější vzestup v rámci nároků vůči ředitelům a vedoucích pracovníků v posledních letech.

Neoprávněná výpověď s 15 procenty byla už třetí rok po sobě nejčastěji uváděným pojistným nárokem vůči ředitelům a vedoucím pracovníkům u účastníků průzkumu z USA, což je vzestup proti loňsku o 13 procent. Téměř 12 procent pojistných škod vůči ředitelům a vedoucím pracovníkům se týkalo zveřejnění finančních informací, a byly tak na druhém místě se vzestupem z 11 procent z loňského průzkumu. Těsně následovaly nároky týkající se diskriminace a nároky spojené s fúzemi, akvizicemi a odprodejem částí podniků. Larsen poznamenal, že tento vývoj je důvodem k znepokojení, protože tyto pojistné nároky jsou spojeny s s výrazně vyššími náklady než ty, které se obvykle pojí s nároky ze strany akcionářů.

Společnosti, které měly za sebou fúzi, akvizici nebo odprodej části aktivit, měly téměř dvakrát větší pravděpodobnost, že u nich dojde k pojistnému nároku vznesenému vůči jejich ředitelům nebo vedoucím pracovníkům, vyplývá ze studie. Organizace z oblasti zdravotní péče a velké banky hlásily z podnikatelských skupiny v USA, analyzovaných v průzkumu, největší četnost nároků, zatímco společnosti dopravy a spojů, které byly v USA na třetím místě, byly v Kanadě co do četnosti nároků vůči ředitelům a vedoucím pracovníkům na prvním místě.

Studie za rok 1998 je jednadvacátá v řadě výzkumů povinného ručení ředitelů a vedoucích pracovníků a první, kterou vypracovala společnost Tillinghast - Towers Perrin poté, co v dubnu 1998 koupila divizi Risk & Insurance Services od společnosti Watson Wyatt. Je založena na odpovědích 1386 společností provozujících svou činnost v USA, přičemž 31 procent z nich má aktiva převyšující miliardu dolarů. Výzkumu se také účastnilo devadesát čtyři kanadských společností. Výzkum byl proveden s podporou Výboru pro výzkum společnosti Risk and Insurance Management Society (RIMS).

Úplnou zprávu lze získat na základě předplatného za 395 USD a je možno si ji objednat u Mary Mazeové na telefonu 312-609-9347, zasláním faxu na 312-609-9393, anebo se s ní můžete spojit emailem na adresu mazem@towers.com, nebo je možné napsat na adresu:

Tillinghast - Towers Perrin, D&O Services

K rukám: Mary Maze

200 West Madison, Suite 3100

Chicago, IL 60606

Tillinghast-Towers Perrin je celosvětová firma, která poskytuje konzultační služby v oblasti správy rizik pro veřejný a soukromý sektor a konzultační sluby v oblasti řízení a pojistné matematiky společnostem v pojišťovnictví a finančních službách. Tillinghast-Towers Perrin je součást společnosti Towers Perrin, jedné z největších firem poskytujících konzultační služby v oblasti management una světě, která má více než 8200 zaměstnanců a 78 kanceláří ve 24 zemích.

ots Original Text Service: Towers Perrin

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Robert M. McGee, (USA) 914-745-4179, nebo mcgeerm@towers.com

Klíčová slova Tillinghast-Towers Perrin

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.