Význam českých podnikatelek roste

Počet úspěšně podnikajících žen v České republice rok od roku roste. Projekt Ocenění českých podnikatelek (OCP) letos již podesáté vyhlásí ty, kterým se daří nejvíce. V letošním roce bylo z databáze odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau vybráno 23 650 potenciálních kandidátek, z nich bylo nominováno 938 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky, oproti loňskému roku to znamená nárůst přibližně o 35 %. Patronkou jubilejního ročníku je Věra Komárová, ředitelka pro rozvoj společnosti Dermacol.

Cílem projektu OCP bylo již od samého začátku vyzdvihovat a oceňovat české ženy, jež jsou schopné díky svému umu a odvaze vydat se svou vlastní cestou, zakládat úspěšně fungující firmy a využívat nejrůznějších moderních technologií, které jim na této jejich cestě pomáhají. "10 let přinášíme zprávy o nejlepších českých podnikatelkách. Za toto období jsme vybírali ze 125.482 společností, které jsou vlastněné českými ženami. Věnovali byste POZORNOST ŽENĚ PODNIKATELCE s ročním obratem 53,9 miliardy korun? Není však jenom jedna, je jich přesně 938, které jsou zapojeny ve skvělém programu 2017. Ženy, které stoprocentně vlastní své firmy a reprezentují silné životní a podnikatelské příběhy. Jsou inspirací, představují transparentní podnikání a silné životní hodnoty. Projekt ukazuje na to, jak ženy zvládají skloubit své podnikatelské aktivity s péčí o děti a rodinným životem," říká zakladatelka projektu a majitelka Agentury Helas Helena Kohoutová s tím, že každý rok je možné pozorovat zvyšující se zájem podnikatelek o tento projekt. Vždyť na samém začátku, v roce 2008 vyhovělo požadavkům na účast v něm 1100 firem.

Stejně jako v předešlých letech, je odborným garantem 10. ročníku společnost CRIF - Czech Credit Bureau. "S růstem významu českých podnikatelek, vyjádřeném v našich předchozích analýzách, se potvrzuje také důležitost projektu OCP, v rámci které CRIF vyhodnocuje na základě ratingu a dalších obchodních informací úroveň hospodaření přihlášených podnikatelek. Toto hodnocení je poté kombinováno s hodnocením porotců, kteří mají k dispozici další informace z dotazníků a také znají příslušný podnikatelský příběh. Věřím, že těmito postupy zajistíme výběr skutečně nejlepších českých podnikatelek," sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

"České ekonomice se daří, a proto v letošním hodnocení firem budeme klást o to větší důraz na finanční výsledky a strategii rozvoje firem. Ukazuje se, že firmy musí dříve či později začít svůj business rozšiřovat, zabývat exportem by se dnes již měly i menší firmy. Jen tak budou schopny si zajistit vyšší zisk a tím uspokojit tlak na vyšší růst mezd pro zaměstnance, kterých začíná být nedostatek a jejich získávání bude v dalších letech ještě obtížnější," konstatuje Petr Šíma, partner poradenské firmy NSG Morison, která je auditorem projektu.

Ceny úspěšným podnikatelkám budou předány hned v několika kategoriích. Ocenění si odnesou 100 % majitelky malých, středních i velkých firem. Pod patronací generálního partnera OCP, kterým je ČSOB, bude předána CENA ČSOB - VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA. Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB k tomu říká: "Přesto, že jsou ženy v podnikání obecně opatrnější než muži a veškeré své kroky více rozmýšlejí, začínají se v businessu čím dál více prosazovat. Jsme rádi, že jim v tom můžeme jako banka pomáhat. Také nás těší, že české podnikatelky neslaví své úspěchy již pouze u nás v tuzemsku, ale mnohým z nich se daří i v zahraničí."

Novinkou letošního ročníku je CENA ZA DIGITÁLNÍ TECHNOLOGII, jejímž patronem je společnost Microsoft, která je také hlavním partnerem soutěže. "Během čtyř let, kdy jsme partnerem projektu, jsme viděli, že české podnikatelky se moderních technologií vůbec nebojí - naopak velmi aktivně zavádějí do svého byznysu spoustu skvělých inovací. To nás inspirovalo k rozhodnutí otevřít novou kategorii zaměřenou právě na to, jak digitální technologie transformují české podnikání. Dnes totiž už zdaleka nejde o to, koupit si nový software a ušetřit. Dnes musíte mít jasnou vizi, jak chcete změnit chod firmy, obchodní procesy a firemní kulturu. Technologie vám musí nabídnout nové obzory, třeba pomocí analýzy a vizualizace mnoha dat, otevřít nové trhy, protože dokážete efektivně oslovit a obsloužit mnohem více zákazníků, či uvolnit prostor pro spolupráci a inovace - třeba tím, že se propojí dosud oddělené týmy a začnou bezpečně sdílet na dálku. A tyhle příběhy chceme najít a vyzdvihnout," doplňuje Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy společnosti Microsoft ČR.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ bude udělena pod patronací České pojišťovny, která je zároveň jedním z hlavních partnerů OCP. "Těším se, že udělíme za Českou pojišťovnu cenu za inovativní řešení podnikatelce, která díky svým nápadům a neoblomné síle prosadí mnohdy v počátku i zdánlivě neřešitelné. A díky tomu pak roste nejen její firma, ale i ona sama. A u toho Česká pojišťovna nemůže chybět," říká Šárka Dolanská, Krajská ředitelka Praha II, Česká pojišťovna.

Udělena bude také CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY.

KRITÉRIA: Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která mimo jiné zohledňuje i dostupnost účetních závěrek za roky 2014-2016, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2014) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí pravidlo 100 % vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Soutěžní kategorie:

ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ

Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat

10-30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 milionů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 milionů Kč a více).

CENA ČSOB - VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti.

Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ - pod patronací České pojišťovny

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI - pod patronací Microsoft

V rámci této kategorie hledáme příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech.

Například, jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky nebo dávají svým zaměstnancům prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe slaďovat pracovní a osobní život, nebo že zlepšují své procesu a provoz (od výroby přes logistiku a administrativu až po marketing), či díky moderním technologiím inovují stávající nebo vytváří zcela nové produkty a služby.

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek - OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 poukazuje na společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen a pomáhá budovat hrdé Česko. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled a ještě větší uspokojení z podnikání.

Podnikatelky nyní mají možnost podávat přihlášky do letošního ročníku, a to až do uzávěrky dne 22. září 2017 ve 12 hodin. Vyhlášení vítězek proběhne na slavnostním vyhlášení 9. listopadu 2017 v Praze. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

Kontakt:

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas s.r.o.

Tel: 220 570 708

Email: helas@helas.org

Klíčová slova ČR-hospodářství-podnikání-ženy-ocenění-firmy-Agentura Helas

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.