Tchaj-wan odmítá způsob své účasti ve Světovém zdravotnickém shromáždění (WHA) a vyjadřuje nespokojenost s jednáním WHO

Čínská republika na Tchaj-wanu je proti způsobu, jakým Světová zdravotnická organizace (WHO) hovoří o její účasti na schůzi Světového zdravotnického shromáždění (World Health Assembly), která se bude konat v Ženevě 22. května.

Odpovědní zástupci WHO prohlásili, že pozvánku Tchaj-wanu nezaslali v důsledku nevyřešených vztahů přes Tchajwanskou úžinu, nicméně dodali, že účast ostrova na technických schůzích je nadále vítána. Ministerstvo zahraničí v Tchaj-peji odmítá toto jednostranné a nepřesné vyjádření.

WHO je profesionální mezinárodní zdravotnická organizace, jejíž povinností je dodržovat základní ústavní principy, které zaručí nejvyšší možný standard zdraví a zdravotnické péče všem bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení či ekonomické a sociální podmínky. Právo na zdraví je jedním z ústředních bodů Ústavy WHO a na jeho základě by Tchaj-wan měl být přizván k účasti na WHA, jakož i ke spolupráci na dalších aktivitách a technických schůzích WHO.

Tchajwanské ministerstvo zahraničí vyjádřilo silné zklamání nad tím, že WHO nejednala dle vlastní Ústavy a přes podporu ostrova mezinárodní komunitou podlehla politickému nátlaku jistého člena a Tchaj-wan z účasti na schůzi vyloučila.

Nemoci neznají hranice a boj za prevenci šíření epidemií je společný celému lidstvu. Všechny státy světa se zajisté shodnou na tom, že politická situace by neměla být upřednostňována před základním právem na zdraví. I tchajwanská vláda usiluje o blahobyt více jak 23 miliónů svých obyvatel.

Politický nátlak je často důvodem, proč WHO zamítá žádosti tchajwanských autorit o účast na technických schůzích WHA. Tchaj-wan proto jen s velkými obtížemi koordinuje své aktivity v boji proti šíření nemocí s mezinárodní zdravotnickou komunitou. WHO by měla rázně zamítnout tyto nečestné praktiky a umožnit Tchaj-wanu aktivně se zapojit do WHA, jakožto i do všech dalších schůzí, mechanismů a aktivit WHO.

Ministerstvo zahraničí Čínské republiky na Tchaj-wanu opakovaně upozornilo na skutečnost, že politicky motivované vyloučení Tchaj-wanu odporuje Ústavě WHO a de facto odpírá tchajwanskému lidu právo na zdraví. Tchaj-wan apeluje na WHO a všechny zúčastněné strany, aby uznaly opodstatněnost a význam jeho účasti na schůzi WHA, aby tak nevznikla závažná mezera v mezinárodní síti prevence šíření chorob a všichni členové mezinárodní komunity mohli společně usilovat o další zlepšení lidského zdraví na celém světě.

Kontakt:

Lukáš Krejčí

Information Division

Taipei Economic and Cultural Office, Prague

Evropská 2590/33c

160 00, Praha 6

Tel.: 233 320 720

Klíčová slova Tchaj-wan-zdraví-WHO-Taipei Economic and Cultural Office

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.