Skauti umí pracovat v týmu, jsou kreativní a drží slovo

Proč je dobré zaměstnávat lidi se zkušeností ze skautingu Dobrovolná a nezištná práce se kromě spousty jiných výhod stává i nedílnou součástí žadatelů o studium na prestižních univerzitách či o vstup do zaměstnání.

Personalisté vyzdvihují zejména schopnosti uchazečů, kteří prošli skautskou výchovou.

Zaměstnavatelé se stále více kromě titulů začínají soustředit také na dosavadní praxi, získanou například při dobrovolnické činnosti. A personalisté radí: Pokud jste skauty, nebo jste byli nějak zapojeni do podpory skautské činnosti, napište to do svých životopisů, mluvte o své zkušenosti u pracovních pohovorů. Pokud hledáte talentovaného člena týmu, uvědomte si výhody skautů proti mnoha ostatním uchazečům. Pokud jste rodič, kterému záleží na vzdělání dětí pro život: podpořte jejich vstup do skautské organizace, i když budete muset vstávat v sobotu brzy ráno, abyste je vyslali na výpravu. „Hodně se staví na měkkých dovednostech a ty je zapotřebí si někde vyzkoušet, pěstovat. Ukazuje se, že ideálním místem jsou různé dobrovolnické účasti nebo dlouhodobější fungování v rámci neziskového sektoru, vedení mladých lidí, zároveň prokazování toho, že jsou schopni se potkávat, řešit problémy, dávat lidi dohromady, někam je vést,“ vyjmenovává Zdeněk Slejška, ředitel informačního centra o vzdělávání Eduin.

Výčet konkrétních schopností, které může mladý člověk nabýt během pobytu ve skautském oddíle, přinesla španělská redakce magazínu Forbes. "Podobně jako certifikát ze zkoušky z Cambridge nebo Oxfordu potvrzuje vysokou úroveň znalostí angličtiny, tak informace v osobním životopise o tom, že uvedená osoba byla skautem, garantuje, že má důležité schopnosti pro potřeby současného trhu práce,“ píše Forbes a uvádí také seznam deseti silných stránek žadatele o zaměstnání, který je zároveň skautem a které jsou klíčové pro fungování úspěšné firmy, nebo organizace.

Skauti vědí, jak pracovat v týmu. Mají za sebou léta zkušenosti práce v týmech, vždy s respektem k ostatním členům. Ať už se jedná o stavbu stanu nebo organizaci tábora pro 200 lidí. Také skautský způsob vzdělávání je postaven na spolupráci v týmech a na společné práci na projektech.

Skauti jsou kreativní. Velkou část svého skautského života, se zabývají hledáním nápaditých řešení v různých, často i nepříznivých situacích. Opravují střechy po nepředvídaných bouřkách, vymyslí etapovou hru a připraví inspirující program pro 100 dětí na 15 dní, nebo zorganizují charitativní sbírku.

Skauti stojí za svým slovem a dodržují sliby. Jednají v souladu se skautským zákonem, podobně jako je ve světě obchodu aplikován „etický kodex“, což vede k důvěře a přizpůsobení vlastních zájmů cílům. Čestnost, solidárnost a důvěra jsou nesměnitelnými hodnotami skautingu.

Skauti vědí jak vést a jak se nechat vést. Od mládí skauti trénují schopnost rozhodovat se a pracovat na více projektech najednou. V některých situacích jsou sami vůdci, jindy je vedou jiní. Vedoucí roli cvičí svou schopnost hledat shodu, věřit týmu, vcítit se do role jiných a rozhodovat se konzistentně. Pokud jsou vedeni, spolupracují s ostatními členy týmu s respektem, podporují společnou snahu o shodu a utužují soudržnost skupiny.

Více o tématu naleznete na http://www.skaut.cz

Zdroj: Španělský originál:

http://forbes.es/actualizacion/6219/por-que-contratar-a-una-persona-que-haya-sido-scout

Anglický překlad:

https://www.scout.org/why-to-hire-someone-who-has-been-a-scout

Kontakt:

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Junák - český skaut

GSM: 604 867 970

jitka.taussikova@skaut.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-rekreace-zábava-zaměstnanost-skaut-junák

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.