Prohlášení k osobě p. Oldřicha Němce, předsedy krajského výboru ČSSD v Liberci

Vzhledem k tomu, že p. Oldřich Němec ve sdělovacích prostředcích bagatelizuje svou činnost příslušníka PS VB před rokem 1989, zveřejňuji tímto dva dokumenty, které byly pořízeny na SNB-Obvodním oddělením, Chrastava okres Liberec, a to ve dnech 14. a 17. srpna 1989. Oba dokumenty jsou v současné době již odtajněny.

a) Na základě závazného pokynu MV ČSR a prováděcího pokynu, byl dnešního dne vytěžen k situaci v období srpna člen jednotky PS-VB Chrastava Oldřich Němec. Vzhledem k situaci a aktivizaci protispolečenských osob a skupin v rámci služebního obvodu OO VB Chrastava se příslušníci zaměřili do míst, kde se schází závadová mládež a závadové osoby. Dle zjištěných poznatků lze konstatovat, že došlo k podstatné aktivizaci NO, zejména pracovištích, kde vyšetřované osoby pracují. Vzhledem k tomu, že Oldřich Němec pracuje mimo služební obvod OO VB Chrastava, bude poznatková činnost předána v rámci služebního obvodu OS SNB Česká Lípa. Dle sdělení dochází zejména k aktivizaci NO, které nacházejí stále větší podporu u obyvatelstva, a to zejména po vzniklé situaci na území MLR, Polska a NDR. V současné době je hlavním úkolem jednotek PS VB v rámci svých služebních obvodů sledovat a předávat poznatky k případným vystoupením protispolečenských živlů. Vzhledem k tomu, že v případě nutnosti může dojít k nebezpečí z prodlení v předávání poznatků, bylo vzato na vědomí okamžité oznámení, tedy okamžitá hlásná služba. Příslušníci PS VB, kteří pracují mimo své služební obvody, budou tyto poznatky neprodleně předávat cestou svého instruktora, ne popřípadě dle závažnosti poznatku okamžitě na operační středisko v místě svého zaměstnání. Jmenovaní uvedli, že situace není v současné době příznivá a vzali na vědomí služební povinnosti člena PS VB.

b) Dnešního dne jsem převzal poznatek od příslušníka jednotky PS VB Chrastava Oldřicha Němce, který na základě proškolení se závazným pokynem MV ČSR zaznamenal aktivizaci několika osob v rámci služebního obvodu OO VB Chrastava. V tomto případě se zejména jedná o místního obvodního lékaře MUDr. Perlu, který dle sdělení nepokrytě kritizuje společenský stav v našem státě a veřejně se vyjádřil pro změnu společenského systému. Vzhledem k tomu, že jmenovaný MUDr. Perla je veden na zdejší součásti OO VB jako nepřátelská osoba, byl poznatek člena PS VB Němce zařazen do svazku NO MUDr. Perla. Ostatní poznatková činnost bude písemnou formou předána dle místní příslušnosti OS SNB Česká Lípa.

Oba dokumenty jsem vyhotovil osobně jako tehdejší příslušník SNB v Chrastavě okres Liberec.

Kontakt: Václav Křivohlavý, Višňová 79, 463 72, okres Liberec, tel.:0606-313212

Klíčová slova PROTEXT-prohlášení

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.