Nomura oznámila uplatnění nároku za IPB

Nomura oznámila uplatnění nároku přesahujícího 30,5 mld. Kč proti Ministerstvu financí ČR za Investiční a Poštovní Banku, a.s..

Nomura Europe plc ("Nomura") dnes oznámila, že Saluka Investments B.V. ("Saluka") uplatňuje na Ministerstvu financí České republiky nárok na peněžitou náhradu škody přesahující 30,5 mld. Kč. Nárok je uplatňován na základě dvojstranné mezinárodní smlouvy o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ("Smlouva").

Saluka tvrdí, že Česká republika v uplynulém období podnikla sérii nekalých diskriminačních kroků, které zásadním způsobem ovlivnily hodnotu investice Saluky v České republice a které jsou porušením práva na ochranu investic zajištěného Smlouvou. Smlouva chrání holandské investory, jakým je i Saluka, právě před takovým nespravedlivým a diskriminačním zacházením.

Saluka tvrdí, že toto jednání zahrnovalo i přípravu a provedení předem promyšleného protiprávního plánu, na němž se podílelo i Ministerstvo financí České republiky, jehož cílem bylo převést podnik IPB na ČSOB, dceřinou společnost KBC.

Pokud nebude ve věci dosaženo mezi stranami dohody během 6 měsíců, bude nárok předložen k rozhodnutí nezávislému mezinárodnímu rozhodčímu tribunálu.

Dotazy prosím směřujte k:

Clare Williams - tel. 0044207-5211079

Andy Cornelius - tel. 0044207-6389571

Poznámka pro redakce:

Nomura Europe plc je ekonomicky propojena se Salukou Investments B.V.

V roce 1998 Saluka pořídila značnou portfoliovou investici v IPB, třetí největší bance v České republice, v rozsahu 46,16 procent akcií IPB.

Investice Saluky umožnila IPB stát se nejúspěšnější českou tzv. retailovou bankovně-pojišťovací institucí se 180 vlastními pobočkami, 3,500 pobočkami poštovní spořitelny, přes 3 miliony klientů a primárními depozity ve výši přes 280 mld Kč. IPB získala přibližně 20% podíl na trhu služeb malým a středním podnikům, správy aktiv pro klienty a hypotéčních úvěrů.

5.června 2000 právní firma Freshfields zaslala dopis Ministru zahraničních věcí České republiky, v němž upozornila na velmi negativní důsledky některých minulých politických rozhodnutí v České republice, která podstatně zhoršila systémový problém českého bankovního sektoru. České orgány přitom reagovaly na důsledky těchto rozhodnutí poskytnutím veřejné podpory vybraným českým bankám, a to na zcela selektivní bázi. IPB byla z této podpory vyloučena.

Zástupci českých státních orgánů opakovaně odsouvali či odmítali návrhy dohody o rámci, v němž by bylo možno situaci v IPB řešit.

Přesto v týdnu od 12. června 2000 došlo k intenzívnímu jednání mezi zástupci akcionářů IPB, IPB samotnou a zástupci České národní banky, Ministerstva financí a Konsolidační banky Praha.Večer 15. června 2000 byla výsledkem těchto jednání dohoda o všech zásadních bodech řešení situace v IPB (tzv. návrh IPB). Tento návrh minimalizoval náklady státní finanční pomoci poskytované IPB a teoreticky umožňoval i dosažení pozitivního ekonomického výsledku.

V poledne v pátek 16. června 2000 uvalila ČNB na IPB nucenou správu.

V pondělí před zahájením pracovní doby - tedy přes víkend - prodal nucený správce IPB celý podnik IPB ČSOB, jednomu z hlavních konkurentů IPB.

ČSOB od té doby veřejně oznámila, že za podnik IPB v souladu s podmínkami smlouvy o koupi podniku nic nezaplatí.

Uvedené kroky jsou diskriminační a jsou v rozporu s právem na rovné a spravedlivé zacházení, zakotvené v článku 3, odst. 1 Smlouvy. Prostřednictvím nucené správy v IPB jsme byli za těchto okolností protiprávně zbaveni naší investice, a to v rozporu s článkem 5 Smlouvy.

Klíčová slova PROTEXT-Nomura

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.