TVIP 2016: Program konference k VaVaI zveřejněn!

Zveme Vás na TÝDEN VÝZKUMU A INOVACÍ PRO PRAXI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (TVIP 2016), který se koná od 15. do 18. března 2016 v Hustopečích u Brna.

V rámci TVIP 2016 se na jediném místě se uskuteční tři odborná setkání: konference PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 2016 a APROCHEM 2016 a symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2016.

Program: Kompletní program naleznete v přiloženém cirkuláři nebo na webu http://www.tretiruka.cz/konference/program-tvip-2015/

Novinkou je zejména konference Průmyslová ekologie letos zaměřená na zelené zakázky a udržitelné hospodaření s fosforem. V jejím rámci proběhne také jednání Fosforové platformy.

Konference APROCHEM má tři hlavní témata: Nové materiály (chemické úpravy a kompozity grafenu, GRAFAN - nový derivát, nanotrubice CTN); Alternativní energie (aplikace pro průmyslové využití, VRB akumulátory, chytré sítě, ostrovní a hybridní elektrárny) a Rizikový management (analýza hrozeb pro ČR, nový zákon o prevenci závažných havárií, analýza rizik objektu SEVESO, zkušenosti s implementace SEVESO III).

Další novinkou je tematické rozšíření symposia ODPADOVÉ FÓRUM o oblast ochrany ovzduší a vod. Zde se přednášky dotknou monitoringu, snižování emisí i dopadů na zdraví u stále diskutovanějších částic PM2,5. Oblast vod se zaměří na průmyslové odpadní vody a jejich čištění, včetně možností zpětného získávání nutrientů.

Tradiční odpadářská sekce pokrývá celou šíři oboru, od systémových otázek, přes minerální, biodegradabilní a nebezpečné odpady až po sanace ekologických zátěží.

Na společném plenárním zasedání náměstek ministra průmyslu Ing. Jiří Koliba představí Akční plán k zvyšování surovinové soběstačnosti ČR, ředitelka Ing. Pavlína Kulánková odprezentuje Balíček k oběhovému hospodářství, zástupce Akademie věd ČR představí Strategii AV21 a také bude představena Metodika daňových odpočtů na VaV a Podpora exportu prostřednictvím hodnocení inovací ETV.

Exkurze

Součástí programu jsou i dvě exkurze.

Účastníci si budou moci vybrat mezi Zařízením na energetické využívání komunálního odpadu SAKO Brno a Podzemním zásobníkem plynu Tvrdonice.

Aktuální informace: http://www.tvip.cz/.

ikona Cirkulář

Kontakt:

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

programový garant TVIP 20016

České ekologické manažerské centrum, z. s.

Tel.: (+420) 274 784 448

e-mail: tvip@cemc.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-ekologie-odpady-chemie-věda-služby-firmy-České ekologické manažerské centrum

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Věda, vzdělávání a školství
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.