Národní mapové centrum na portále MSN.ATLAS.CZ

Internetový portál MSN.ATLAS.CZ a MultiMedia Computer představily na tiskové konferenci Národní mapové centrum nové generace.

Národní mapové centrum je kvalitativně novým produktem pro uživatele Internetu, ať již z řad podniků, státní správy či veřejnosti. Poskytuje uživatelům on-line Atlas České republiky, mapy 220 měst ČR, civilní a vojenské mapy, letecké snímky a klíčové informace vážící se k území po stránce dopravní a turistické. Národní mapové centrum se dělí se na část veřejnou, kterou naleznete od 9. října 2000 na adrese http://mapy.atlas.cz, a část neveřejnou, která bude sloužit podnikům a státní správě. Veřejná část systému Národního mapového serveru je plně integrována do prostředí portálu MSN.ATLAS.CZ na serveru http://mapy.atlas.cz při využití informačních zdrojů celého portálu. Proto je možné například nalézt vhodné spojení (ať autem, autobusem nebo vlakem), zjistit aktuální dopravní informace (uzávěry silnic, čekací doby na hraničních přechodech, intenzitu dopravy), získat informace o turistických zajímavostech (popis historických objektů, otevírací doby, kulturní přehledy), či informace o meteorologických podmínkách ve vybrané oblasti (sněhová pokrývka, stav splavnosti řek, atd.).

Neveřejná část Národního mapového serveru poskytuje na smluvním základě podnikům a institucím služby vztažené k území. Ty zahrnují přístup na speciální mapy a prostorová data (adresy, územně správní členění, geomarketing a další), provázání s podnikovými daty, analýzu a zobrazení výsledků u klientů v rámci firemních sítí. Systém zaručuje svojí redundancí a spolehlivostí vysokou míru dostupnosti. Samozřejmostí je systémová podpora 24 hodin 7 dní v týdnu. Připojení na páteřní síť 100 Mbit zaručuje vysokou produkční a přenosovou kapacitu, potřebnou v oblasti generování mapových podkladů pro uživatele.

Logickým pokračováním těchto prezentovaných služeb je jejich využití státní správou. Citlivé informace zde užívané však vyžadují specifický přístup, s vyšší mírou zabezpečení a autorizace uživatelů. Tuto zabezpečenou část zajišťuje firma T- SOFT s.r.o., která má dlouholeté zkušenosti s budováním informačních systémů pro státní správu.

Národní mapové centrum je postaveno na profesionálním systému Aquarius.NET firmy MultiMedia Computer. Systém představuje souhrn aplikací, dat a služeb vztažených k území a postavených na technologiích .NET (čti "dot Net") od firmy Microsoft. Systém tak integruje nejkvalitnější geografické podklady, aktuální informační databáze a špičkové komunikační technologie. MultiMedia Computer disponuje letitými zkušenostmi v oblasti vývoje systémů pro práci s mapami, které dosud byly využívány zejména armádou ČR a státní správou, a poprvé dala k dispozici svůj pokročilý mapový systém k veřejnému a komerčnímu užití. Partneři Národního mapového serveru jsou kromě společností ATLAS.CZ a.s., MultiMedia Computer s.r.o., Microsoft s.r.o. a T- Soft dále poskytovatelé mapových podkladů Český úřad zeměměřický a katastrální, Geografická služba AČR, Kartografie Praha a.s., P.F. art s.r.o. Informace o území poskytují dále Aero-Sensing Radarsysteme GmbH, Inform Net Partners s.r.o., ABA (Autoklub Bohemia Assistance) a Meteopress s.r.o.

Portál MSN.ATLAS.CZ provozovaný společností ATLAS.CZ, a.s. patří mezi přední portály na českém trhu. Cílem je poskytovat všem uživatelům Internetu rychlé, profesionální a spolehlivé portálové služby v plné šíři a tím jim umožnit snadnou orientaci v Internetu. Portál = vstupní brána (archit.), v internetové terminologii vstupní bod do Internetu, poskytující kromě jiného vyhledávání, zpravodajství, personalizované nastavení stránek, e- mailové služby zdarma, freewebhosting a obchodování. Další informace o veřejné části Národního mapového serveru na adrese http://mapy.atlas.cz poskytne Pavel Doležal, Chief Product Manager společnosti ATLAS.CZ, a.s. (e-mail: pavel@dolezal.cz nebo tel. 02/ 510 14 311).

Tiskové zprávy společnosti ATLAS.CZ ve formátech Word 97 a RTF a další aktuální informace naleznete rovněž na http://press.atlas.cz.

Názvy společností a produktů v textu uvedených mohou být obchodními značkami příslušných vlastníků.

Klíčová slova PROTEXT-MSN.ATLAS.CZ-ATLAS-ATLAS.CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.