Společnost Infineon získává technologie společnosti Ardent * Odborná kvalifikace v oblasti přepínaných lokálních sítí rozšiřuje nabídku síťových produktů

Za účelem sledování svého strategického cíle získat vedoucí postavení na rychle rostoucím trhu komunikací oznámila společnost Infineon Technologies (FSE/NYSE IFX), že se definitivně rozhodla ohledně získání společnosti Ardent Technologies, Inc. Sunnyvale, Kalifornie, dodavatele širokopásmových integrovaných obvodů pro přepínané systémy lokálních sítí (LAN). Náklady na získání 100 procentního podílu v soukromé společnosti Ardent jsou 42 miliónů dolarů.

Ardent, společnost s vysokou odbornou kvalifikací v oblasti přepínaných technologií LAN, má v nabídce vysoce integrované přepínače pro Fast ethernet a gigabitový ethernet určené pro rozsáhlý trh malých až středních podniků. Společnost aktivně vyvíjí další produkty, které nabízejí ještě větší šířku pásma a větší množství funkcí. Tyto produkty, doplněné o moderní škálu výrobků pro LAN firmy Infineon, umožní společnosti rozšířit její působnost v rychle rostoucím sektoru podnikových sítí.

Akvizice umožní společnosti Infineon proniknout na rychle rostoucí trh přepínaných sítí LAN. Růst trhu přepínaných sítí je ovlivňován neustále rostoucími požadavky na šířku pásma a rostoucími požadavky podniků na jejich internetovou a intranetovou infrastrukturu. Dataquest zjistil v červenci roku 2000, že přepínače jsou nejrychleji rostoucí část trhu LAN. Dodávky portů přepínačů LAN rostou stabilně o 24 procent tak, že přesáhnou hodnotu 181 miliónů portů v roce 2003. Trh lokálních sítí se rychle orientuje na gigabitové rychlosti a gigabitový ethernet je nově vznikající centrum nejrozsáhlejšího trhu přepínaných lokálních sítí dneška.

Technologie přepínačů firmy Ardent, která skvěle doplňuje vysoce výkonné brány HarrierXT a inovovanou technologii 10BaseS, bude použita také pro rozšíření portfolia síťových produktů společnosti Infineon pro obytné, hotelové a nemocniční komplexy, stejně jako pro další celky s vícebytovými nebo nájemními jednotkami (MTU/MDU - multi-tenant/multi-dwelling units).

"Akvizice firmy Ardent zdůrazňuje záměr firmy Infeon posílit svoji kvalifikaci v oblasti komunikací," vysvětluje Dr. Ulrich Schumacher, prezident a výkonný ředitel firmy Infineon Technologies. "Sledujeme tím naši strategii doplnit portfolio pomocí know-how a intelektuálního bohatství vysoce specializovaných návrhářských firem v rychle rostoucích segmentech trhu.

"Integrace technologie, produktů a zaměstnanců Ardentu do firmy Infineon je správným obchodním rozhodnutím. Můžeme působit na komplementární technologie Infineonu, zvýšit výrobní potenciál a odbornost a zlepšit celosvětovou distribuci za účelem lepších služeb zákazníkům," řekl Daniel Wong, budoucí prezident Infineon Technologies Ardent, Inc.

O společnosti Infineon

Společnost Infineon Technologies AG, Mnichov, Německo, nabízí polovodičová řešení pro aplikace bezdrátových a kabelových komunikací na trzích automobilového a průmyslového sektoru, pro bezpečnostní systémy a čipové karty, stejně jako paměťové produkty. Infineon působí na celém světě. V USA ze San Jose v Kalifornii, v asijsko pacifickém regionu ze Singapuru a v Japonsku z Tokia. Ve fiskálním roce 1999, který skončil v září, společnost dosáhla obratu 4,24 miliard EUR (4,51 miliard amerických dolarů) a měla po celém světě 26.000 zaměstnanců. Společnost Infineon je kótovaná na burze cenných papírů ve Frankfurtu v indexu DAX a na burze v New Yorku (NYSE; IFX). Další informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.infineon.com

O společnosti Ardent

Ardent Technologies Inc. je polovodičová společnost, která vyvíjí vysoce integrovaná křemíková zařízení pro síťový a komunikační trh. Základní produkty společnosti Ardent jsou určeny pro řešení gigabitových propojení v podnikových aplikacích sítí LAN a WAN. Společnost nedávno oznámila, že GeNX2000 je první z rodiny vysoce výkonných produktů s velkou šířkou pásma, připravených pro gigabitové rychlosti, určených pro budování hlavních podnikových přepínačů LAN. Několik OEM výrobců nyní navrhuje produkty založené na GeNX2000. Očekává se,že tyto produkty budou k dispozici během čtvrtého čtvrtletí roku 2000. Další informace o společnosti a jejich produktech jsou dostupné na webových stránkách společnosti http://www.ardentek.com.

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení týkající se budoucnosti, založená na současných předpokladech a očekáváních, a i na celé řadě domněnek ohledně budoucích událostí. Tato prohlášení a všechna ostatní prohlášení, která nejsou historickými fakty, jsou zdrojem okolností a nejasností, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se mohou fyzicky odlišovat od těch, které jsou popsány v těchto prohlášeních. Varujeme čtenáře, aby se příliš nespoléhal na tato prohlášení, která nejsou zárukou budoucího vývoje a která jsou zdrojem řady nepřesností a nejasností, z nichž mnoho je mimo kontrolu společnosti Infineon a Ardent. Toto perspektivní prohlášení v této zprávě se týká celé řady věcí, například očekávané datum uzavření akvizice a možné výhody akvizice. Následující faktory, mezi jinými mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou fyzicky odlišovat od těch popsaných v těchto prohlášeních: integrace obchodů společnosti Ardent a Infineon, náklady spojené s akvizicí, úspěšné dokončení akvizice, včetně požadavků regulačních orgánů, které se vztahují k této transakci, rostoucí konkurence a technologické změny v oblastech, ve kterých působí Ardent a Infineon. Chcete-li detailně prodiskutovat tyto a další varovná prohlášení, prosím obraťte se na záznamy o cenných papírech společnosti Infineon a komisi pro cenné papíry. Kontakt: Infineon Technologies AG Katja Schlendorf, ++49 89 234-26555 (Media Relations) katja.schlendorf@infineon.com Matthias Poth, ++49 89 234-26153 (Investor Relations) investor.relations@infineon.com

Klíčová slova PROTEXT-Infineon-Ardent

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.