Firma CEMEX kupuje společnost Southdown za 2,8 miliardy dolarů

Firmy CEMEX (index NYSE:CX a index BMV:CEMEXCPO) a Southdown (index NYSE:SDW) oznámily, že uzavřely dohodu o sloučení obou společností. Podle této dohody koupí firma CEMEX zbývající podíl ve firmě Southdown za cenu 73 dolarů za akcii, což představuje přibližně 2,8 miliardy amerických dolarů včetně dlouhodobé půjčky ve výši 185 miliónů amerických dolarů.

Transakce byla schválena představenstvy obou firem. Firma CEMEX podnikne kroky k převzetí do 5. října 2000. Společnost CEMEX hodlá zaplatit kupní cenu pomocí půjčky, kterou poskytnou The Chase Manhattan Bank, N.A., Salomon Smith Barney Inc. a Deutsche Bank AG.

Lorenzo H. Zambrano, generální ředitel a předseda představenstva firmy CEMEX prohlásil: "Southdown je pro CEMEX cennou akvizicí. Řízení firmy a její profil jsou na vysoké úrovni a já pevně věřím, že tato akvizice dobře zapadne do naší celosvětové sítě. Tato akvizice rozšíří naši přítomnost v USA a zvýší naši konkurenceschopnost na dalších světových trzích." Dále dodal: "Integrace firmy Southdown do naší společnosti, která má potenciál a zdroje k dalšímu růstu v globálním měřítku, přinese našim akcionářům jen prospěch."

Příjmy společnosti CEMEX dosáhly za první pololetí letošního roku, při započtení příjmů firmy Southdown, výše 6,3 miliardy dolarů.

"Jak jsme předeslali našim akcionářům v březnu, hledali jsme několik alternativ pro zvýšení hodnoty našich akcií a naší účasti v globální ekonomice. Myslím si, že spojení se společností CEMEX je zdaleka nejlepším z možných řešení," řekl Clarence C. Comer, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Southdown.

Dále pak dodal: "Doporučili jsme představenstvu naší společnosti, aby tuto transakci schválilo, a totéž doporučujeme také našim akcionářům, protože pevně věříme, že jim přinese maximální výnos. Tato transakce je dobrá pro všechny, naše akcionáře, zaměstnance i zákazníky."

Uzavření dohody je podmíněno, mimo jiné, splněním následujících bodů: 1. v době výběrového řízení musí být k prodeji nabídnuty nejméně dvě třetiny akcií společnosti Southdown a tyto akcie nesmějí být stornovány. 2. k ukončení čekací doby výběrového řízení dojde podle antitrustového zákona Hart-Scott-Rodino z roku 1976.

V případě, že výše uvedené body budou splněny, koupí společnost CEMEX zbylý podíl ve firmě Southdown za cenu 73 dolarů na akcii, a následně dojde k připojení společnosti Southdown k firmě CEMEX. Platba bude provedena v hotovosti.

Společnosti zůstanou nezávislé až do ukončení výběrového řízení a všech dalších kroků, nutných k uskutečnění fúze. Po ukončení všech těchto kroků se společnost Southdown stane organizační jednotkou firmy CEMEX. Generálním ředitelem této organizační jednotky bude jmenován Clarence C. Comer.

Zambrano řekl: "Tato akvizice je v souladu s našimi investičními měřítky. Umožní nám zachovat si sílu naší kapitálové struktury a vytvářet další zisky, protože dojde k diverzifikaci našeho cash flow a získáme lepší finanční stabilitu na rozvojových a rozvinutých trzích. Věříme, že tato akvizice nám přinese také významnou úsporu v oblasti nákladů. Chceme ihned zařadit tuto novou akvizici do naší finanční strategie a promítnout její cenu do našich akcií."

CEMEX je jednou ze tří největších cementáren na světě s výrobní kapacitou asi 65 miliónů tun. CEMEX vyrábí a prodává cement, betonové směsi a další podobné výrobky na čtyřech kontinentech, prostřednictvím svých poboček. Více informací získáte na serveru http://www.cemex.com.

Southdown, se sídlem v Houstonu, disponuje sítí 12 cementáren a 45 distribučních center, která zásobují 27 států v USA. Firma se také, na východě USA a v Kalifornii, zabývá těžbou speciálních hornin a rovněž prodává těžební a cementářské stroje. Kromě toho, firma vyrábí a prodává betonové směsi v Kalifornii a na Floridě. Více informací lze získat na adrese http://www.southdown.com. Salomon Smith Barney, Inc. je v současnosti výhradním finančním poradcem firmy CEMEX v oblasti nových akvizicí a jejich financování. Lehman Brothers, Inc. je výhradní finanční poradce firmy Southdown v oblasti nových akvizicí a jejich financování. Kromě informací o historii společností jsou veškeré další informace v této tiskové zprávě předpověďmi a mohou proto podléhat rizikům. Skutečné výsledky firem se mohou, v důsledku těchto rizik, výrazně odlišovat od těchto předpovědí. Faktory, které mohou způsobit tyto rozdíly, jsou shrnuty ve výročních zprávách firem Southdown a CEMEX. Výroční zpráva firmy Southdown za rok 1999 je na formuláři 10-K a výroční zpráva společnosti CEMEX je na formuláři 20-F. Tyto faktory jsou také uvedeny na dalších sděleních a zprávách obou firem pro Úřad pro akcie a cenné papíry.

Obě firmy doporučují všem investorům a akcionářům, aby si pozorně přečetli dokumenty vztahující se k výběrovému řízení a k fúzi obou firem, dále posudky a doporučení právníků a poradců a všechny další podobné dokumenty, zmiňované v této tiskové zprávě, protože tyto materiály budou obsahovat důležité informace. Dokumenty k výběrovému řízení budou vydány společností CEMEX a budou dány k dispozici Úřadu pro akcie a cenné papíry. Doporučení právníků a poradců budou vydána firmou Southdown a budou dána k dispozici témuž úřadu. Texty těchto dokumentů najdete na serveru http://www.sec.gov.

Firma CEMEX Vám také zašle veškeré dokumenty týkající se výběrového řízení a fúze. Žádosti posílejte na adresu http://www.cemex.com. Právnická a expertní stanoviska Vám dá k dispozici firma Southdown, na adrese http://www.southdown.com. K otázkám fúze a výběrového řízení probíhá od 29. září 2000 prezentace na adrese http://www03.active.net/cemex, jejíž záznam bude k dispozici až do 6. října. Pokud se chcete zúčastnit uvedené prezentace, použijte následující telefonní čísla. 1. Pokud jste z Mexika, Nassau či USA, volejte (800) 406-5345. 2. Účastníci z Francie (přes France Telecom), Hong Kongu (přes Hong Kong Telecom) a Singapuru (přes Singapore Tel) volejte zdarma 001-800-77771111. 3. Účastníci z Německa (přes Deutsche Telekom), Španělska (přes firmu Telefonica), Anglie, Skotska či odjinud (přes BT Mercury) volejte zdarma 00-800-77771111. 4. Zahraniční účastníci, pokud mají problémy s uvedenými čísly, mohou použít také přímou linku (913) 981-5571. Pouze toto číslo by měli také používat všichni účastníci z Holandska. Pokud chcete shlédnout tento záznam prezentace, volejte na číslo (719) 457-0820, a pak stiskněte #520564. Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se uvedené konference, kontaktujte paní Jessicu Baga z Abernathy MacGregor Group, na telefonním čísle (212) 371-5999. Kontakt: CEMEX Winnie Lerner, 800/576-6555 nebo Southdown Thomas E. Daman, 713/650-6200

Klíčová slova PROTEXT-CEMEX

Oblast
Latinská Amerika a Karibská oblast, Antarktida (la)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.