CEMEX oznamuje program zpětného odkupu akcií v hodnotě 500 miliónů dolarů

Společnost CEMEX, S.A. de C.V. (NYSE:CX) oznámila, že její představenstvo schválilo programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 500 miliónů dolarů, který má být realizován mezi třetím čtvrtletím 2000 a prosincem 2001.

Program zaměřený na nabízené cenné papíry CEMEXu, které jsou kótovány na Mexické burze pod označením CEMEX CPO, bude kapitalizován ze zdrojů rezervy na zpětný odkup. Tyto zdroje představují méně než 50 procent odhadovaného volného cash flow během období zpětného odkupu. Všechny akcie zpětně odkoupené v rámci tohoto programu budou natrvalo zrušeny.

K 30. červnu 2000 měla společnost CEMEX 4.199.359.350 nesplacených akcií A a B. Každý nabízený balík cenných papírů CPO se skládá ze 2 akcií A a 1 akcie B. Uzavírací cena balíku CPO k 28. září 2000 na Mexické burze byla 39,65 pesos, ekvivalentní 4,20 dolarů.

"Tato iniciativa demonstruje naše odhodlání použít naše volné peněžní prostředky vyrovnaným způsobem, neboť provádíme prorůstové investice," řekl Lorenzo H. Zambrano, předseda a generální ředitel společnosti. "Umožní nám to rovněž využít toho, co vnímáme jako obrovskou investiční příležitost. Demonstruje to naši důvěru v silnou kapitálovou strukturu CEMEXu a její schopnost vytvořit hodnoty pro akcionáře."

Roderigo Trevino, hlavní finanční ředitel, konstatoval: "Velikost tohoto programu zpětného odkupu je ekvivalentní asi 8 procentům naší kapitalizace na akciovém trhu za stávajících tržních podmínek. Očekáváme, že bude zachována zdravá kapitálová struktura a dosaženo ještě vyššího tempa růstu na bázi hodnoty jedné akcie, jelikož se počet nesplacených akcií sníží."

CEMEX je jednou ze tří největších cementáren na světě s produkční kapacitou přibližně 65 miliónů metrických tun. Je rovněž největším obchodníkem s cementem na světě a vedoucím producentem bílého cementu. CEMEX se zabývá výrobou, distribucí, marketingem a prodejem cementu, hotových betonových směsí (mixů), přísad do betonu a škváry prostřednictvím dceřiných společností působících ve čtyřech různých kontinentech. Více informací lze získat na adrese http://www.cemex.com. Kontakt: CEMEX Daniel Perez Whitaker, 528/152-2747 daniel_pw@cemex.com nebo Abraham Rodriguez, 528/328-3631 arodriguez@cemex.com nebo Jose Antonio Gonzalez, 212/317-6008 josegonzalez@cemex.com

Klíčová slova PROTEXT-CEMEX

Oblast
Latinská Amerika a Karibská oblast, Antarktida (la)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.