Výstava ComNet Praha 2001 se bude konat od 22. do 24. května 2001 na pražském výstavišti v Holešovicích. Více než 95 procent účastníků z loňského roku ComNet Pr

V letošním roce, v důsledku rozvoje Internetu, mobilní a datové komunikace, síťových technologiích a telefonních služeb, se výstavě ComNet Praha 2000 podařilo upevnit si svoji pozici, jako hlavní výstavy v České republice, v oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Výstavu, která se konala od 23. do 25. května 2000, navštívilo 19 023 specialistů z různých odvětví průmyslu, obchodu a služeb.

Tato výstava je největším zdrojem informací a podkladů v oblasti informačních technologií ve střední a východní Evropě pro experty a všechny, kdo mohou dělat důležitá rozhodnutí pro jejich případný nákup. Na výstavě se tito lidé mohou dozvědět o nejnovějších informacích a trendech a mohou také získat poznatky o aplikacích těchto technologií v praxi. Více než polovina návštěvníků výstavy patří mezi střední a top management různých firem a má možnost dělat rozhodnutí v oblasti informačních technologií. V letošním roce bylo 84 procent návštěvníků výstavy velmi spokojeno s její náplní a zaměřením a více než 95 procent návštěvníků se chce vrátit v roce 2001. Asi 42 procent návštěvníků bylo z oblasti komunikací, 33 procent z oblasti informačních technologií, 18 procent z jiných sfér obchodu a služeb a 7 procent návštěvníků pracovalo ve výzkumu a vývoji.

Generální ředitel výstavy ComNet Praha, pan Gunhar Kuchler, řekl: "ComNet Praha je jedním z nejúspěšnějších veletrhů zaměřených na informační a komunikační technologie v této zeměpisné oblasti, především díky významnosti svých návštěvníků ve svých oborech, která vystavovatelům zaručuje vysokou návratnost investovaných prostředků. Díky tomu se tento veletrh stal významnou událostí v tomto průmyslu. Výstava nabízí jedinečné příležitosti pro lidi s rozhodovacími pravomocemi ze všech oblastí průmyslu k získání informací o nových technologiích ve sféře informačních technologií a elektronického obchodování."

Příští výstava ComNet Praha 2001 se uskuteční na pražském výstavišti v Holešovicích od 22. do 24. května 2001. Podrobnější informace o výstavě lze získat na adrese www.comnet-prague.cz. Pro další informace prosím kontaktujte: IDG World Expo c/o K+S Brigitte Solbach Rheinstr. 30, D-80803 Munich Tel: +49-89 360 71 367 Fax: +49-89-360 71 290

Klíčová slova PROTEXT-ComNet-výstava

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.