"Informační věk a zdraví" jsou hlavními tématy konference European Health Forum Gastein (EHFG) * Možnosti a problémy použití technologií nového informačního věk

Informační věk, jeho možnosti a problémy v oblasti zdraví budou hlavními tématy konference EHFG, která se koná od 27. do 30. září 2000 v Gasteinertalu. Program konference je k dispozici na serveru http://www.ehfg.org/.

Více než 400 účastníků a 45 zástupců tisku bude diskutovat o tom, jak nové informační technologie ovlivní budoucnost zdravotnictví. Hlavními tématy diskuse budou: přenos dat (od rentgenu k televizní medicíně), ochrana dat, bezpečnost výrobků (prodej lékařských služeb) a mnoho dalších. Tato témata budou prodiskutována jak z hlediska politického a ekonomického, tak z hlediska vědy a organizací pro práva pacientů.

Prezident konference EHFG Gunther Leiner poznamenal: "Budeme hovořit nejenom o nových možnostech použití informačních technologií v medicíně, ale také o nutnosti stanovení nových pravidel, která by omezila škody vzniklé nesprávným používáním či špatnou informovaností." ZDRAVÍ je po SEXu nejčastěji zadávaný dotaz do internetových vyhledávačů. Výzkum prokázal, že 70 - 80 procent informací o medicíně a zdraví na Internetu je neúplných, nesprávných či starých. Řešení tohoto problému, o kterém se bude na konferenci také hovořit, vede přes hodnotící systém jednotlivých serverů a udělování certifikátu "Záruka kvality". Praktické použití tohoto hodnocení bude rovněž představeno na konferenci na 17 specializovaných seminářích o Internetu.

Konference se zúčastní také komisař Evropské unie pro zdraví, David Byrne, který představí strategii EU v této oblasti, na kterou bylo vyčleněno 300 miliónů eur. Jedním z hlavních cílů EU je také zkvalitnění medicínských informací a součástí nové strategie jsou například tyto oblasti: srovnání a přehledné uspořádání medicínských informací v jednotlivých členských zemích EU, schopnost rychle reagovat na nebezpečí ohrožení zdraví a schopnost vést efektivní politiku v oblasti boje proti nemocem.

V sobotu 30. září se v rámci konference uskuteční seminář o zdravotnictví ve střední a východní Evropě, který bude pořádán ve spolupráci se Světovou bankou. Poznámka pro sdělovací prostředky: Snídaně pro tisk s komisařem Davidem Byrnem se uskuteční v pátek 29. září 2000 v 8.30 až 9.30 v kongresovém centru Bad Hofgastein.

Klíčová slova PROTEXT-konference EHFG

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.