MEZINÁRODNÍ TESTY TOEIC, TOEFL, TFI

Myslíte si, že umíte jazyk, nebo naopak nevěříte ve své dovednosti a opakovaně uvádíte své jazykové znalosti jako pasivní? Ověřte si svůj úsudek! Součástí většiny přijímacích zkoušek na vysoké školy i výběrové řízení pracovních pozic je důležitá úroveň znalosti cizího jazyka. Otestujte své jazykové znalosti a ujasněte si míru pokročilosti svých jazykových dovedností.

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. je akreditovaným testovacím centrem největší světové testovací společnosti ETSGlobal. Realizujeme mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny pro profesní účely a praxi - TOEIC, zkoušky anglického jazyka pro akademické účely – TOEFL, nebo francouzskou alternativu – zkoušky TFI a jejich německou variantu WiDaF basic či pro pokročilejší, zkoušky v obchodní němčině – WiDaF.

Všechny tyto testy mají formát auditového – referenčně znalostního testu. To znamená, že kandidáti na všech úrovních pokročilosti skládají tentýž test. Na základě bodového ohodnocení je určena úroveň znalostí každého kandidáta. Není tedy možné zkoušku nezvládnout – vždy uspějete: každý kandidát obdrží osvědčení o svých jazykových znalostech spolu s detailním rozborem dovedností a certifikátem.

NEPROPÁSNĚTE CENOVĚ VÝHODNÝ PILOTNÍ PROJEKT!

V rámci časově omezeného pilotního programu Vám jako jediná jazyková škola nabízíme testování za výjimečné ceny – pouze 900,-Kč za testování s elektronickým vyhodnocením! Teprve pokud budete s výsledkem spokojeni, můžete si přiobjednat Certifikát a detailní Score Report (týká se TOEIC, TOEFL, TFI) a to také za zvýhodněných podmínek.

PRŮBĚH PŘÍPRAVY NA JAZYKOVOU ZKOUŠKU

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. nejenže nabízí možnost testování jazykových dovedností v různých znalostních rovinách, ale rovněž Vás kompetentně a na vysoké úrovni ke zkouškám připraví. Nejdříve podstoupíte vstupní jazykový test, kde se přesvědčíte, na jaké momentální jazykové úrovni se nacházíte, poté spolu vybereme nejadekvátnější řešení přípravného servisu, ve formě individuálních či skupinových kurzů. Na základě vzájemné dohody s klientem a jeho přáním zajistíme veškerý přípravný a informační servis, jako jsou jazykové předtesty, konzultace, registrace na zkoušku, zajištění platby a další nezbytné úkony. Celý průběh je zakončen provedením samotné zkoušky v našich testovacích prostorách.

Certifikát mezinárodní jazykové zkoušky je skvělým odrazovým můstkem pro získání prestižního zaměstnání, neocenitelnou výhodou při přijímacích zkouškách na školy, ale i velkou předností o vlastní informovanosti a kvalifikaci, kterou můžete dále rozvíjet a upevňovat tak své postavení na trhu práce.

BOHEMIA INSTITUT nabízí realizaci jazykových zkoušek TOEIC, TOEFL, TFI i WiDaF zařazených Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR do seznamu standardizovaných zkoušek. Získejte osvědčení o jazykových znalostech, včetně podrobného popisu znalostí ve všech oblastech jazykových kompetencí. Máte zájem o detailní informace k vykonání těchto mezinárodních testů za těchto unikátních podmínek? Kontaktujte nás prosím, velice rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy.

Copyright © 2015 RETEL GROUP s.r.o.

Kontakt:

BOHEMIA INSTITUT s.r.o.

Hlavní výukové centrum

Tuklatská 3/2105

Praha 10

Tel.: 274 776 256

Tel.: 274 780 496

Mobil: 724 173 829

Fax: 274 780 916

E-mail: info@bi.cz

Web: www.bi.cz

Klíčová slova ČR-vzdělání-školy-trendy-společnost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.