MDS Proteomics získává společnost Protana a vytváří první integrovanou a plně industrializovanou funkční společnost v oboru nauky o proteinech * První dvě zaří

MDS Proteomics, přední představitel v oboru funkční proteomiky pro objevování léků v post-genomické éře, dnes oznámil při setkání na velké konferenci o proteomice, že v současné době dokončuje akvizici společnosti Protana, průkopníka ve schopnosti spektrometrie hmoty pro identifikaci a analýzu proteinů. Méně než 100 dnů poté, kdy bylo oznámeno rozluštění lidského genomu, již tato kombinovaná společnost systematicky identifikuje - během dnů nebo jen hodin - biologickou funkci stovek proteinů a osvětluje jejich biologické stezky, čímž umožňuje navrhnout lék, který se zaměří přímo na skutečný mechanismus nemoci. Tato schopnost proteomiky vytvořit "superdálnici" je plně funkční v provozu prvních dvou proteomických zařízeních v průmyslovém měřítku ve světě, umístěných v sídle MDS Proteomics v kanadském Torontu a dánské Odense.

"Funkční proteomika se stane klíčovou hnací silou pro objevování nových léků a MDS Proteomics zkonstruoval nejkomplexnější přístup pro průmyslové využití identifikace proteinů, interakcí protein-protein a analýz biologické stezky," prohlásil Frank Gleeson, prezident a generální ředitel MDS Proteomics a předseda celosvětové podnikatelské konference o výzkumu proteomiky Global Business Research v San Francisku. "Máme expertízu buněčné cesty doktora Anthonyho Pawsona, finanční zdroje a klinické kapacity MDS Inc. a včasný přístup k nejmodernějším instrumentům pro spektrometrii hmoty prostřednictvím našeho vztahu s MDS Sciex. Máme jasné postavení v čele farmaceutického výzkumu".

Doktor Matthias Mann, vědecký zakladatel Protana a uznávaný průkopník na poli spektrometrie hmoty, řekl: "MDS Proteomics propojuje naše postupy spektrometrie hmoty s extenzívními biologickým a bioinformatickými schopnostmi, čímž nám umožňuje těžit ze skutečné hodnoty proteinové informace. Tento integrovaný postup je rozhodující pro vyvinutí nové generace léků k léčení nemocí." Doktor Mann je společně s doktorem Pawsonem spolupředsedou vědeckého poradního výboru MDS Proteomics.

"Akvizice společnosti Protana je dalším milníkem na cestě k plánované počáteční veřejné emisi (IPO) a k dalším," dodal Gary Goertz, výkonný vice-prezident Finance and CFO MDS Inc. a předseda MDS Proteomics.

Protana, vedoucí světová společnost v oboru vědy o proteinech, byla založena v roce 1997 a má sídlo v Odense v Dánsku. Společnost běžně vyvíjí a používá revoluční nástroje biologické spektrometrie hmoty pro farmaceutický a biotechnologický výzkum.

MDS Proteomics vyvinula vedoucí světovou autorizovanou funkční technologickou platformu, která propojuje a tak maximálně využívá moderní znalosti funkcí proteinu a proteinových cest. V kombinaci s biologickou expertizou a precizním poznáním buněčného kontextu nemoci, uvede společnost v život novou éru terapeutických objevů. Průmyslovým využitím proteomiky se MDS Proteomics stane partnerem, kterého si zvolí odvětví zabývající se výzkumem života v éře po rozluštění genomu. MDS Proteomics, severoamericko-evropská společnost, má zařízení v kanadském Torontu a dánské Odense.

MDS Proteomics je z 88 procent vlastněna MDS Inc. MDS Inc. (Toronto: MDS; NYSE; MDZ) je mezinárodní společnost pro vědu o zdraví a životě, která se zaměřuje na boj s nemocí nejrůznějším způsobem. Její produkty a služby zahrnují: laboratorní testování, zjišťování činidel pro testování v nukleární medicíně, sterilizační systémy pro lékařské a spotřební produkty, výzkumné a klinické vývojové služby k urychlení objevu a vývoje nových léků, léčebné systémy pro plánování a zásobování léky proti rakovině, analytické instrumenty k podpoře vývoje nových léků, lékařské a chirurgické zásobování. MDS zaměstnává více než 11 tisíc vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ve svých celosvětově působících provozovnách na čtyřech kontinentech. Podrobné informace o společnosti jsou k dispozici na webové adrese MDS na http://www.mdsintl.com nebo po zavolání na 1-888-MDS-7222, nepřetržitě po 24 hod.

Tato tisková zpráva není nabídkou na prodej cenných papírů v USA. Cenné papíry nesmí být nabízeny nebo prodávány v USA bez registrace nebo vyjmutí z registrace. Jakákoliv veřejná emise akcií v USA bude provedena prostřednictvím prospektu, který bude možno získat od společnosti a který bude obsahovat podrobné informace o společnosti, jejím managementu a její finanční situaci. Internet: http://www.mdsintl.com Kontakt: Frank Gleeson, prezident a předseda představenstva společnosti MDS Proteomics Tel: +1 416-213-4083 nebo Gretchen L. P. Schweitzer ze společnosti Feinstein Kean Healthcare Tel: +1 617-577-8110

Klíčová slova PROTEXT-MDS Proteomics-Protana

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.