Transkript online představil přepis v chytrých brýlích

V rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením představil sociální podnik Transkript online zajímavou novinku v oblasti asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením - online přepis v chytrých brýlích.

Pro osoby ohluchlé a těžce nedoslýchavé je velmi obtížné dorozumět se se svým okolím. Většina těchto osob přišla o sluch v pozdějším věku a neovládají znakový jazyk. Někteří z nich se naučí odezírat, avšak odezírání je velmi nespolehlivé a mentálně vyčerpávající umění.

Moderní technologie mají velký potenciál pomáhat překonávat komunikační bariéry. Ukázkou toho je i nová aplikace online přepisu v chytrých brýlích tzv. smart glass.

Chytré brýle umožňují promítat přepisovanou řeč z okolí neslyšící osoby přímo na sítnici oka pomocí miniaturního displeje. Uživatel tak může snadno reagovat v běžných komunikačních situacích a protistrana nemusí vůbec poznat, že se jedná o neslyšící osobu.

Technické řešení aplikace online přepisu je přitom vcelku jednoduché. Řeč z okolí neslyšícího uživatele je snímána mikrofonem a přenášena internetovou telefonií do centra online přepisu. Zde je řeč převedena profesionálními přepisovateli do textu a přenesena zpět na mikro-displej v brýlích uživatele. Unikátním řešením je rovněž zapojení nevidomých osob na pozicích online přepisovatele. Díky své schopnosti lépe se soustředit na mluvené slovo a speciálně upravenému systému online přepisu pro jejich potřeby dosahují vysoké kvality přepisu. Alternativně je rovněž možné využít propojení se systémem automatického rozpoznávání řeči, které Transkript online ve svých aplikacích rovněž nabízí.

"S uvedením chytrých brýlí Google glass na trh jsme si uvědomili, jak velký potenciál mohou mít podobné technologie nejen pro neslyšící. Na naší aplikaci online přepisu v chytrých brýlích jsme chtěli demonstrovat, jakým směrem se mohou asistivní hlasové služby ubírat“, uvádí Zdeněk Bumbálek, ředitel společnosti Transkript online.

K vytvoření demo aplikace online přepisu v chytrých brýlích si vývojáři Transkriptu vybrali zařízení od firmy Recon Instruments. Výhodou těchto brýlí byla o něco nižší cena (cca 600 $) a zejména větší dostupnost než u konkurenčních Google glass. Samotný vývoj aplikace není rozhodně u konce. Vývojáři zamýšlejí v rozvoji aplikace dále pokračovat a rozšířit ji např. o online překlad do cizích jazyků.

Ačkoliv jsou zařízení typu smart glass velmi zajímavou technologií, je třeba říci, že jsme stále na začátku a na masové rozšíření si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. I samotný uživatelský komfort není ještě stále to, co by běžný uživatel očekával. K bezproblémovému používání brýlí je potřeba určitý trénink, aby si uživatel na obraz v brýlích zvykl a zároveň se dokázal soustředit na dění kolem sebe.

„Tato aplikace je jakýmsi oknem do budoucnosti, které nám ukazuje, kam dnešní technologie směrují a kde všude mohou najít uplatnění. My v Transkriptu věříme, že nepotrvá dlouho a budeme moci využít takové řešení, které bude obraz promítat jakoby před Vás a přirozeně se před vámi budou zobrazovat titulky s přepisem řeči osoby, se kterou právě mluvíte“, uvádí na závěr Zdeněk Bumbálek.

Chytré brýle si mohli vyzkoušet účastníci odborné konference Bezdrátová komunikace, která se uskutečnila ve čtvrtek 24.9.2015 v krásném Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze.

Kontakt:

Monika Jindrová

ORBI PONTES

Tel.: 724 173 217

e-mail: jindrova@orbipontes.cz

www.orbipontes.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-komunikace-menšiny-neslyšící-ORBI PONTES

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.