Bell Geospace bude získávat údaje pro Shell

Bell Geospace, Inc. dnes oznámil, že plánuje získávat pro Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), operátora v nizozemském sektoru Severního moře, vlastněného společnostmi Shell a Exxon, údaje o třírozměrném plnotenzorovém spádu (3-D FTG). Průzkum bude prováděn s použitím druhého nástroje 3-D FTG firmy Bell Geospace, instalovaného na M.V. Northella, který nyní sbírá údaje o spádech v Evropě.

Technologie 3-D FTG firmy Bell Geospace bude použita pro spádovou optimalizaci třírozměrných seismických údajů pro zobrazení vrcholů a úbočí solných mas v sektoru. Interpretace spádových optimalizovaných třírozměrných seismických údajů bude prováděna společně společnostmi NAM, Shell a Bell Geospace.

"3-D FTG je rentabilní, účinný a ekologicky neutrální prostředek pro optimalizaci údajů pro definování velikosti, tvaru a síly komplikovaných podpovrchových struktur," řekl Larry J.White, prezident a výkonný ředitel Bell Geospace. "Jsme velmi rozrušeni z příležitosti shromažďovat údaje pro NAM a pomáhat při identifikaci těchto solných vlastností."

Bell Geospace, Inc. se sídlem v Houstonu v Texasu je soukromá technicky založená společnost, která je výlučným poskytovatelem údajů o třírozměrném plnotenzorovém spádu s vysokou rozlišovací schopností pro trh ropy a plynu. Produkty a služby společnosti pro spádovou optimalizaci seismických údajů a identifikaci slibných těžebních lokalit využívají přední prospekční a těžební společnosti.

ots Original Text Service: Bell Geospace, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Diana Galindo z Bell Geospace, Inc. (USA) 281-591- 6900 x402, nebo email, dgalindo@bellgeo.com; nebo Christine E. Reel z AVP Enterprises, Inc., (USA) 713-629-1316, nebo email, cereel@earthlink.net, pro Bell Geospace, Inc.

Webová stránka: http://www.bellgeo.com

Klíčová slova Bell Geospace

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.