SteelDex - neutrální evropská burza oceli je na světě

Evropský ocelářský průmysl má nyní oficiální platformu k reagování na americká a asijská řešení obchodu ocelí formou e-commerce. SteelDex (Steel Direct Exchange) umožňuje evropským výrobcům, obchodníkům, servisním centrům a vybraným konečným uživatelům jakožto společníkům vlastnícím akcie podílet se na přínosu Internetu v ocelářském průmyslu. Inovační přístup k informační technice a obchodování burzy SteelDex umožňuje členům kontaktovat více zákazníků přímo a efektivně s úsporou nákladů a zároveň interně snižovat administrativní výdaje.

K počátečním účastníkům patří Thyssen Mannesmann Handel z Německa a Champion z Francie. Několik výrobců a servisních center z Itálie, Španělska, Velké Británie, Skandinávie, Německa, severní a střední Evropy se nachází v procesu podepisování "Letter of Intent" nebo kupuje akcie. Podle generálního ředitele SteelDex Moritze Spilkera: "Jednání s klíčovými hráči v evropském ocelářském průmyslu již značně pokročila. Se SteelDex naši společníci exkluzivně využijí své zkušenosti. Těšíme se, že s nimi vyvineme elektronický ocelářský trh v Evropě. Obchodování SteelDexu začne na podzim."

SteelDex je v počátečním stádiu vybaven soukromým kapitálem a bude podporován přední evropskou finanční institucí. Počátečními privátními akcionáři jsou Peter Jungen, tzv. Business Angel, bývalý generální ředitel firmy Strabag, a Michael B. Pfitzner, bývalý člen představenstva Saarstahl/Krupp a nově zvolený člen představenstva Salzgitter. Členy dozorčí rady jsou Josef Rentmeister, ředitel Cisco Systems v Německu a Lenhard J. Holschuh, dlouholetý generální tajemník International Iron and Steel Institute (IISI) v Bruselu.

Těžiště činnosti SteelDex tvoří prodej a nákup celé řady ocelářských produktů. Transakce jsou pojištěny přední společností pro pojištění úvěrů v evropském ocelářském průmyslu. Společníkem SteelDex v oblasti informačních technologií je Electronic Business Consult, v Německu sídlící specialista se značnými zkušenostmi s B2B.

Tím, že k přímému obchodování ocelí budou připuštěni pouze registrovaní členové, zajistí SteelDex vysokou úroveň bezpečnosti. Potenciální členové byli vyzváni, aby se nyní registrovali on-line a získali více poznatků o specifických transakcích SteelDex ze startovní verze přímé burzy SteelDex, která začne fungovat příští měsíc. (http://www.SteelDex.com).

Společnost byla založena koncem roku 1999 a právně zaregistrována v dubnu 2000 podle německého práva. SteelDex bude mít obchodní místa ve velkých evropských centrech a centrála sídlí v Kolíně nad Rýnem. Internet: http://recherche.newsaktuell.de Kontakt: Dr. E. Moritz Spilker, Chief Executive Officer SteelDex AG Bonner Strasse 211, D - 50968 Cologne/Germany E-Mail: Moritz.Spilker@SteelDex.com Tel. +49 (0) 221 / 34 80 600, Fax +49 (0) 221 / 34 80 677 http://www.SteelDex.com

Klíčová slova PROTEXT-SteelDex

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.