České průmyslové zdravotní pojišťovně dalo důvěru 36.000 nových pojištěnců

Výsledkem dlouhodobého zlepšování poskytovaných služeb pojištěncům, vysoké úrovně vzájemné komunikace a seriózních vztahů se zdravotnickými zařízeními je stálý zájem občanů České republiky o pojištění u České průmyslové zdravotní pojišťovny.

V období od 1. 7.2014 do 30. 6. 2015 se nově zaregistrovalo u ČPZP 36.000 nových pojištěnců, což je nejvyšší počet ze všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven! Tento zájem jednoznačně potvrdil silné postavení této pojišťovny v systému veřejného zdravotního pojištění a její dlouhodobou finanční stabilitu. Vzhledem ke skutečnosti, že ČPZP je zdravotní pojišťovnou s celorepublikovou působností, je i nárůst nových klientů ČPZP evidován ve všech krajích České republiky. Několik tisíc klientů využilo možnosti registrace on-line, to znamená prostřednictvím moderní webové aplikace. K 1. lednu příštího roku tak narostou řady klientů pojištěných u ČPZP na bezmála 1,230.000. "Jsme velice rádi, že naši práci a přístup ke klientům ocenili nejen noví, ale především stávající pojištěnci, kteří nám zůstali věrni. Vždyť důvěra pojištěnců je jednoznačně nejvyšším kritériem pro hodnocení úrovně a služeb každé zdravotní pojišťovny," říká JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna s kódem 205 vznikla sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, České národní zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance a v současné době je z hlediska počtu pojištěnců 2. největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou s působností po celé České republice.

Kontakt:

Ing. Ondřej Malý

ředitel pro marketing

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

e-mail: ondrej.maly@cpzp.cz

www.cpzp.cz

Klíčová slova ČR-pojišťovny-zdraví-firmy-ČPZP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.