Nový trh pohledávek na internetu

Nová internetová burza pohledávek, kterou najdete od 15.8.2000 na adrese www.trhpohledavek.cz je ideálním základem pro vznik reálného a efektivního trhu pohledávek v České republice.

Jejím cílem je zajištění rychlé úhrady pohledávek věřitelům a umožnění optimálního způsobu oddlužení zavázaným stranám. Trh pohledávek je určen ale také pro firmy, které sice aktuální problémy s pohledávkami či závazky nemají, avšak výhodným nákupem protipohledávek na vlastní věřitele mohou uplatnit takto pořízené pohledávky k zápočtu a ušetřit významnou část firemních nákladů.

Pohledávky tvoří v řadě případů podstatnou část oběžných aktiv podniků a jejich objem ve skupině "po lhůtě splatnosti" je faktorem, který je pro většinu firem vážným existenčním nebezpečím. Řešení pohledávek formou opětovných upomínek nebo prostřednictvím vymahačských agentur přináší spíše nevýhody než výhody a soudní cesta je velmi zdlouhavá a nezaručuje návrat finančních prostředků.

A právě proto by se existence tohoto typu interaktivního trhu mohla stát tím nejefektivnějším a nejelegantnějším systémem k vyřešení jednoho z nejpalčivějších ekonomických problémů.

Nový webovský server www.trhpohledavek.cz je systémem veřejně přístupným, provozovaným zdarma, má jednoduchou uživatelsky příjemnou koncepci. Každý uživatel je provozovateli smluvně zavázán prezentovat pouze platné nabídky či poptávky, což pro všechny ostatní znamená, že řešení pohledávek touto cestou není ztráta času.

Provozovatel serveru Česká finanční poradenská a.s. se sídlem v Praze je privátní česká společnost vzešlá z kupónové privatizace. Její hlavní činností je ekonomické, organizační a finanční poradenství. Zaměřuje se na krizové řízení podniků se specializací na řešení problematiky závazků. Od roku 1998 aktivně realizuje obchody s pohledávkami.

Ing. Jaromír Pavlík

Tel.: 0602 526 752

Fax: 02- 57 53 36 45

e-mail: pavlik@cfp.cz

Klíčová slova PROTEXT-Internet-pohledávky

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.