Komerční využití satelitních dat

caatoosee GmbH, Astrium GmbH a Landesbank Baden-Württemberg zakládají strategický Joint Venture Stratobyte.

Svoji obchodní činnost zahajuje akciová společnost Stratobyte AG se sídlem ve Stuttgartu. Strategický Joint Venture společnosti caatoosee GmbH, která je specialistou v oblasti net-businessu, s novým evropským kosmickým koncernem Astrium a Landesbank Baden- Württemberg si klade za cíl spojit satelitní data a informační systémy do nových produktů typu "new media".

Založením společnosti Stratobyte AG reagují zúčastněné podniky na rostoucí význam propojení georeferenčních dat a mobilních informačních systémů, jako jsou Personal Digital Assistants (PDA), mobilní komunikace, navigační systémy či CarPC. Astrium dodává obrazová a navigační data ze satelitního pozorování Země, která vstupují do síťových řešení. Díky těmto novým službám v oblasti informací o trasách bude společnost Stratobyte AG v budoucnu schopna dodávat věrný trojrozměrný obraz, s jehož pomocí se budou moci obchodní i soukromí zákazníci po celé Evropě kdykoli on-line orientovat.

caatoosee a Astrium vlastní ve Stratobyte AG po 40 procentech, Landesbank Baden-Württembeg vlastní 20 procent. Podle Guido Alta, zakladatele a CEO caatoosee GmbH, se jeho podnik angažuje nejen kvůli obchodnímu potenciálu produktů Stratobyte: "Satelitní data budou v budoucnosti plynout i do sítí caatoosee. Díky tomu budeme moci nabídnout další výhody." Stratobyte ideálně doplňuje portfólio společnosti caatoosee, která se soustředí na informační a transakční systémy nezávislé na platformách, které jsou určeny pro e-business.

Pro Dr. Klause Enßlina, jednatele společnosti Astrium GmbH, je Stratobyte "dalším stavebním kamenem ve snaze komercializovat a zpřístupnit širšímu publiku satelitní pozorování země." Reinhold Schreiner, člen představenstva zmíněné Landesbank, spatřuje strategické důvody pro účast na společnosti Stratobyte mimo jiné v tom, že se jeho banka novým způsobem zaměřuje na oblast investičního bankovnictví: "Naši pozornost soustředíme především na středně velké společnosti. K obsahovým prioritám patří nové průmyslové oblasti v Bádensku-Württembersku a přilehlých regionech. Účast na společnosti Stratobyte tudíž přesně odpovídá naší strategii."

Stuttgartská společnost caatoosee GmbH se již čtyři roky soustředí na specializované produkty v oblasti net-businessu, které navzájem spojují podniky, lidi a trhy v rámci Internetu, Intranetu a Extranetu. Podnik zaměstnává přibližně 240 zaměstnanců na jedenácti místech v Evropě a v USA. 'caa-tou-see', kdysi jméno indiánského náčelníka, je dnes synonymem rychle rostoucího podniku, který se může opřít o dlouholeté zkušenosti ve svých kompetenčních oblastech, jako je networking, software development a content-management.

Klíčová slova PROTEXT-Joint Venture Stratobyte

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
Média, společnost a životní styl
IT, telekomunikace
Auto-moto, doprava a stroje
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.