Štiky rostou díky technologiím

Designhotel Elephant Prague, 11. června 2015 – Již 12. ročník Štik českého byznysu odhalí ty nejúspěšnější firmy napříč různými odvětvími. Ekonomický žebříček založený společností COFACE hodnotí ekonomické výsledky firem a oceňuje je na celorepublikové i na krajské úrovni. Novým generálním partnerem žebříčku je společnost Vodafone.

Vývoj ekonomického prostředí, ve kterém se pohybujeme, je v posledních letech čím dál těžší předvídat. Silně jej ovlivňují různé globální události, jako například zhodnocení amerického dolaru anebo znehodnocení eura oproti ostatním měnám, pokles ceny ropy či pomalé zotavování růstu v Evropě. „Právě v žebříčku Štik českého byznysu se vždy našly firmy, které uměly uchopit nové příležitosti a využít změn. Jde o to, že se chopili vize a dokázali přinést nový nebo inovovaný výrobek, tj. najít nové trhy, které jim přináší růst prodejů a zisku. Jejich ekonomické výsledky jsou pak měřitelné a jsou jedinými rozhodujícími kritérii pro samotné umístění v žebříčku,“ vysvětluje Martin Růžička, Country Manager společnosti Coface Czech, která je zakladatelem Štik českého byznysu.

„Požadavky na mobilního operátora se samozřejmě mění stejně rychle, jak rychle se vyvíjí technologie. Zdaleka už nejde jen o hlasové služby. Dnes klienti chtějí řešení, které pokryje všechny IT a telekomunikační požadavky společnosti. Požadují jednotný balík služeb a jejich co nejpohodlnější a nejjednodušší správu. Neustále rostoucí zájem sledujeme u mobilního datového připojení, které je třeba pro zaměstnance na cestách úplnou nezbytností. Rozhodli jsme se podpořit Štiky i proto, že se nám líbí koncept hodnocení stability a růstu, namísto tradičních žebříčků hodnotících pouze obrat či počet zaměstnanců“ říká Milena Linhartová, ředitelka prodeje firemním zákazníkům ve společnosti Vodafone, který je generálním partnerem Štik českého byznysu.

„České firmy by se měly inspirovat štikami. Nemusí ohromit svou velikostí, měly by však být mrštné a dravé. Tématem letošního roku bude práce s lidmi a technologiemi. Nedostatek zaměstnanců s vhodnou kvalifikací bude od firem vyžadovat, aby správně motivovaly své klíčové lidi a dokázaly si je udržet. Rozjíždějící se ekonomika také nabízí zajímavé příležitosti investovat do nových technologií, znalostí či dovedností,” uvádí Zenon Folwarczny, ředitel v daňovém oddělení poradenské společnosti PwC ČR, která je hlavním partnerem Štik českého byznysu.

„Enterprise Investors je nejstarší společností v oblasti private equity a rozvojového kapitálu ve střední a východní Evropě, v letošním roce slavíme báječných dvacet pět let na trhu, na což jsem opravdu pyšný. Za tu úctyhodnou dobu jsme investovali již více než 1,6 miliard eur a naše činnost pokračuje i nadále. Společnosti z našeho širokého portfolia patří mezi dravce na trhu, často se díky naší podpoře stávají jedničkami ve svém oboru nejen ve svojí zemi, ale v celém regionu. Máme proto radost, že se velmi podobně daří i českým štikám. Tato soutěž se plně etablovala v českém podnikatelském prostředí a její prestiž rok od roku roste. A stejně úspěšné jsou i společnosti, které se v žebříčku umísťují na předních pozicích. Proto jim všem přejeme, aby dosáhly minimálně takového jubilea, jaké letos slaví naše společnost,“ říká Ivan Jakúbek, Vice-President Enterprise Investors.

„Úspěšný vývoj účastníků Štik je určitě do jisté míry podpořen technologickým rozvojem. Jako hlavní klíč k úspěchu však vždy považujeme osobní invenci, která předchází té technologické. To, co nejvíc oceňujeme na úspěšných podnikatelích – ať již v rámci Štik českého byznysu nebo i jinde, je právě osobnost a vizionářství majitele/ředitelů společností. Přejeme všem účastníkům letošního ročníku hodně inovativních nápadů a štěstí při jejich realizaci,“ říká Petr Laštovka, partner EMUN PARTNERS.

„Jako jeden z největších poskytovatelů logistických služeb nabízíme svým zákazníkům komplexní řešení jejich přepravních potřeb. Spojujeme firmy, ulehčujeme jim podnikání a pomáháme růst. Podnikatelé se tak mohou soustředit na svůj byznys a tím dosahovat lepších ekonomických výsledků. Projekt Štiky je jedinečný v tom, že hodnotí firmy podle jejich finanční stability a růstu, což jsou podle mne jedny z nedůležitějších předpokladů udržitelného rozvoje společností. Proto jsme se rozhodli stát se partnerem této soutěže a přeji všem štikám, aby i nadále byli těmi, kdo budou čeřit vodu v českém podnikatelském rybníce,“ říká Vít Návrat, Managing Director DHL Freight Central Eastern Europe.

Luděk Procházka, Customs Area Manager ve společnosti Gerlach, uvádí: „Společnost GERLACH působí na území České republiky od roku 1991 a za tu dobu se zda stala nejvýznamnějším neutrálním celním brokerem. V současnosti disponujeme rozsáhlou sítí sesterských společností v různých evropských zemích a dokážeme tak své služby zajištovat ve stejném rozsahu a kvalitě z jednoho místa, což je našimi stávajícími i potencionálními zákazníky vítáno. Po celou dobu svého působení podporujeme různé projekty, ať se již jedná o dlouhodobou spolupráci s provozovateli dětských domovů či Českým červeným křížem nebo sponzorství FC Viktoria Plzeň. V letošním roce jsme se rozhodli zapojit do projektu Štik českého byznysu a musím říci, že jsme byli příjemně překvapeni. Setkáváme se zde s mimořádně kvalitní koncentrací úspěšných lidí a společností.“

„Ze své dlouholeté zkušenosti na poli investic do malých a středních firem v mnoha zemích vím, že v Česku máme mnoho skvělých podniků, které buď již jsou a nebo mají předpoklady se stát úspěšnými štikami i mimo náš domácí rybník. Proto se náš nově založený private equity fond BHS zaměřuje právě na takové společnosti, které mají potenciál a ambici růst. Věříme, že i díky našemu kapitálu, schopnostem a zkušenostem bude přibývat kandidátů na přední umístění v této zajímavé a užitečné soutěži," říká Luděk Palata, ředitel korporátního finacování BH Securities.

Kritéria soutěže:

Žebříček Štik českého byznysu zdůrazňuje pouze čistě ekonomické výsledky firem a kombinuje pohled růstový s pohledem finanční stability, a vytváří tudíž prostředí pro objektivní srovnání úspěchů firem napříč odvětvími. Hodnocené období zahrnuje poslední tři roky (aktuálně tedy období let 2012–2014), přičemž jednotlivé roky mají rozdílnou váhu: nejaktuálnější rok má váhu nejvyšší. Obrat musí být vyšší než 10 milionů eur ročně v každém hodnoceném roce. Z hodnocení vyřazujeme firmy, na něž je aktuálně podán návrh na insolvenci a takové, u kterých jsme zjistili problémy se solventností. V ekonomickém žebříčku také nejsou hodnoceny firmy s některými specifickými formami podnikání (finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou a distribucí paliv, sázkové kanceláře a firmy zabývající se hazardem). Velikost podniku nehraje roli.

Soutěžní kategorie 12. ročníku:

Štiky českého byznysu v kategorii celorepublikových výsledků

- Oceněna je jedna společnost z celostátního hodnocení

Štiky českého byznysu v kategorii krajských výsledků

- Vyhodnocuje se 1. až 3. místo v každém kraji

Cena poroty – Česká štika

- Vyhodnocuje se 1. místo v rámci celé republiky

Při hodnocení ceny poroty se bere v úvahu stejný princip jako v celém žebříčku, a to hodnocení ekonomických ukazatelů (rentability, likvidity, míry zadluženosti, růstu obratu) v syntetickém ukazateli Index 1000, přičemž se dále bere v úvahu vlastnictví podnikatelů. Do výběru se tak dostanou firmy, jejichž vlastnictví je prokazatelně z 51 % v rukou českých podnikatelů. Hodnotit se budou individuální nebo konsolidovaná data, dle jejich dostupnosti.

Dalšími partnery 12. ročníku Štik českého byznysu jsou:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - Záštita

Le Hotels Group – Partner

DILMAH – Partner

Pořadatelem soutěže je Agentura Helas s.r.o.

KONTAKT:

Petra Křapová, 724 220 708, PR Manager Agentura Helas

Klíčová slova ČR-ekonomika-hospodářství-společnost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.