Společnost Heidelberg upevňuje svou pozici na trhu.

Výsledky společnosti Heidelberg Druckmaschinen AG (Heidelberg) za fiskální rok 1999/2000 (období od 1.dubna 1999 do 31.března 2000) umožní vyplatit akcionářům společnosti rekordní dividendu ve výši 1,70 eura na akcii. Tržby společnosti Heidelberg vzrostly za uvedené období o 16,5 procenta (ze 3,369 miliard eur na 4,694 miliardy eur). Rovněž objem objednávek se zvýšil o 39,3 procenta na 4,694 miliard eur (ze 3,369 miliard eur ve fiskálním roce 1998/1999). Bernard Schreier, předseda představenstva společnosti Heidelberg, k tomu říká: "Zisk společnosti Heidelberg Group po zdanění činil 251 miliónů eur (za fiskální rok 1998/1999 to bylo 256 miliard eur) navzdory velkým investicím do digitálních tiskařských technologií." Společnost vyplatí za fiskální rok dividendu 1,70 eura na akcii, což představuje nárůst o 2,74 procenta.

Hodnota akcií společnosti Heidelberg vzrostla za fiskální rok 1999/2000 ze 49,50 eura na 62,00 eura na akcii. Včetně vyplacené dividendy to představuje nárůst o 27,7 procenta. Index MDAX vzrostl za uvedené období o 18,4 procenta na 4468 bodů. Finanční ředitel společnosti Heidelberg, Dr. Herbert Meyer řekl: "Rádi bychom zdvojnásobili podíl volných akcií na 30 procent v následujícím fiskálním roce." Uvedl také, že probíhají jednání s největšími akcionáři. Po fúzi společností Lahmeyer AG s mateřskou společností RWE, se společnost RWE AG stala od konce roku 1999 majoritním akcionářem společnosti Heidelberg s podílem 56 procent.

Překonaná očekávání reorganizované divize digitálního tisku. Reorganizovaná divize digitálního tisku v posledních několika měsících o hodně překonala očekávání firmy Heidelberg, především v oblasti černobílého tisku. " Z našich výsledků je vidět, že společnosti Heidelberg se podařilo etablovat jako poskytovatel řešení pro celý tiskařský a vydavatelský průmysl. Budeme se systematicky snažit dále stavět na naší současné vedoucí pozici na trhu. Nosným pilířem našich budoucích aktivit bude digitální tisk", říká Bernhard Schreier. Společnost exportuje 84,6 procenta své produkce, což je malé zlepšení oproti loňskému roku (82,3 procenta). Počet zaměstnanců společnosti Heidelberg se zvýšil o 2618 na celkový počet 24.177.

Velmi úspěšné první čtvrtletí - rekordní prodeje na výstavě Drupa. Úspěšný trend z fiskálního roku 1999/2000 pokračoval také v prvním čtvrtletí tohoto fiskálního roku 2000/2001. Na výstavě Drupa 2000, nejvýznamnějším veletrhu polygrafického průmyslu, získala společnost Heidelberg objednávky v hodnotě přesahující 1,5 miliardy eur. Tato suma překračuje více než třikrát hodnotu objednávek, které společnost získala na výstavě Drupa 1995. Na tomto veletrhu v Dusseldorfu společnost Heidelberg poprvé nabídla kompletní portfolio služeb šité na míru svým zákazníkům. Toto portfolio zahrnovalo tiskařské lisy, ale také předtiskové a postiskové výrobky jako software, spotřební materiál a další služby. Mezi nejúspěšnější produkty na veletrhu patřily barevný digitální lis NexPress 2100 a nový novinový lis Mainstream 80. Jeden z evropských nejrenomovanějších vydavatelů, britský Telegraph Group, objednal na výstavě Drupa sedm rotačních lisů Mainstream z celkového počtu 263 prodaných tiskařských strojů. Bernhard Schreier říká: "Tato objednávka byla jedna z největších v historii veletrhu. Ukazuje, že hrajeme vedoucí roli v novinovém průmyslu." Během posledních měsíců se společnost Heidelberg stala z firmy zabývající se výrobou lisů společností poskytující kompletní řešení pro celý tiskařský a vydavatelský průmysl. Společnost dále optimalizovala své aktivity v oblasti offsetového tisku a posílila své aktivity v oblasti novinového a digitálního tisku. Převzetím 30 procent švýcarské společnosti Gallus Group v září 1999, společnost Heidelberg také posílila svou pozici v oblasti flexografického tisku.

Skvělý začátek pro divizi digitálního tisku.

Nová divize digitálního tisku zaznamenala prodej ve výši 659 miliónů eur a překonala očekávání o 25 procent. Společnost Heidelberg již prodala více než 1000 kusů svých prvních digitálních černobílých lisů - Digimaster 9110.

Cílem společnosti je dosáhnout v této oblasti trhu podílu asi 20 procent do pěti let. Společnost Heidelberg zahájila aktivity v oblasti digitálního barevného tisku založením společnosti NexPress, což je společná firma společností Heidelberg a Kodak.

Nový rekord v prodeji archových nakladačů. Společnost Heidelberg byla také velmi úspěšná v této oblasti. Ve fiskálním roce 1999/2000 dosáhla tržeb 2,85 miliard eur, což představuje nárůst o 8,5 procenta oproti předchozímu roku. Největší nárůst tržeb byl zaznamenán v Asii, střední Evropě a v zemích NAFTA.

Webovské systémy - úspěch s technologií Sunday. Webovská offsetová divize společnosti Heidelberg zaznamenala nominální nárůst tržeb o tři procent v uplynulém fiskálním roce, což představuje sumu 695 miliónů eur. Fúze velkých tiskařských domů způsobily, že zákazníci v Severní Americe dočasně zastavili nákup tiskařských strojů. I přesto dosáhla tato divize zvýšení svého tržního podílu na dalších klíčových trzích jako např. v Evropě či Asii. V oblasti výroby katalogů, časopisů a příloh je společnost Heidelberg na prvním místě na světě s tržním podílem více než 40 procent. Moderní technologie Sunday hraje klíčovou roli ve webovských systémech a byla poprvé integrována do řady nových novinových tiskařských strojů.

Divize závěrečných úprav zaznamenala pozoruhodný nárůst tržeb.

Tržby této divize vzrostly o 71 procent na 398 miliónů eur. Celkový růst očištěný od počátečních konsolidačních úprav činil 17 procenta. Společnosti Heidelberg se opět podařilo posílit svojí pozici na stagnujícím trhu skládacích a doručovacích systémů. Tržní podíl společnosti zde dosáhl více než 40 procent. V oblasti vázacích strojů se tržby zvýšily téměř o 50 procent, což představuje tržní podíl okolo 25 procent.

Razantní zvýšení tržeb v šesti oblastech. Výrobky společnosti Heidelberg nyní používá více než 240 tisíc zákazníků. Aby jim společnost Heidelberg nabídla přímou místní podporu, rozšířila svou prodejní a servisní síť do více než 170 zemí světa. 42 procent tržeb společnosti bylo dosaženo ve střední Evropě. Celkové tržby v této oblasti - 1,9 miliard eur, jsou dosud nejlepším výsledkem společnosti Heidelberg vůbec. Nejúspěšnější byly dceřiné firmy Heidelberg Německo a Heidelberg UK, které dosáhly tržeb 676 miliónů eur, respektive 342 miliónů eur. V oblasti východní Evropy zaznamenaly největší růst tržeb společnosti Heidelberg Rusko a Heidelberg Polsko. V zemích NAFTA vzrostly tržby o 27,6 procenta na 1,6 miliardy eur. Ve Střední a Jižní Americe došlo oproti minulému roku k poklesu tržeb na 111 miliónů eur v důsledku ekonomické krize. Celkové tržby se nicméně zvýšily, protože vzrostly tržby ve webovské oblasti v Brazílii. V Asii se společnosti Heidelberg podařilo zvýšit její tržní podíl především v oblasti Tichomoří. Např. společnost Heidelberg Japonsko dosáhla nárůstu tržeb o 13 procent na 268 miliónů eur. Také společnost Heidelberg Čína zaznamenala pozoruhodný růst. Čína je nejvíce rostoucím asijským trhem a společnost hodlá posílit své aktivity v této oblasti. Na Středním východě a v Africe většina zemí zaznamenala nárůst tržeb oproti fiskálnímu roku 1998/1999.

Otevření tiskařské akademie.

V půli dubna oslavila společnost Heidelberg 150. výročí svého založení otevřením tiskařské akademie. Bernhard Schreier říká: "Toto centrum znalostí a vzdělání nám umožňuje poskytovat grafickému průmyslu nejenom stroje a služby, ale i tiskařské specialisty." Protože se blížíme do éry informatiky, je rovněž nutné k moderním technologiím poskytovat vyškolený personál. Síť akademií v Atlantě, Kuala Lumpuru, Tokiu, Moskvě, Sao Paulu a Šanghaji umožňuje společnosti Heidelberg poskytovat také kursy a školení pro své zákazníky z různých oblastí světa. Předpověď růstu na fiskální rok 2000/2001.

Společnost Heidelberg předpovídá v letošním fiskálním roce pokračování pozitivního trendu. Společnost získala hodně objednávek na výstavě Drupa, a tak se očekává jejich nadprůměrný nárůst oproti loňskému roku. Celkové tržby společnosti v letošním fiskálním roce se očekávají kolem pěti miliard eur. Pro letošní fiskální rok se předpokládá nárůst zisku o 8-10 procent. Bernhard Schreier k tomu poznamenává: "Naší výhodou oproti konkurentům je fakt, že máme nejlepší a nejmodernější výrobky ve spojení s dlouholetými zkušenostmi a celosvětovou servisní síť." Podle předsedy představenstva bude tiskařský sektor rovněž těžit z elektronického publikování. "Společnost Heidelberg bude dále úspěšnou společností objevující nové trhy a zaměřující se na potřeby zákazníků." HEIDELBERG GROUP 1999/2000 1998/1999 Změna v miliónech eur v miliónech eur v procenta Přijaté objednávky 4 694 3 369 +39,3 Divize digitálního tisku 670 374 +79,1 Divize archových nakladačů 2 911 2 218 +31,2 Webovská divize 704 560 +25,7 Divize závěrečných úprav 409 217 +88,5 Tržby 4 602 3 948 +16,5 Divize digitálního tisku 659 416 +58,8 Divize archových nakladačů 2 850 2 626 +8,5 Webovská divize 695 674 +3,1 Divize závěrečných úprav 398 232 +71,4 Provozní zisk 463 459 +0,9 Divize digitálního tisku -26 -28 Divize archových nakladačů 491 486 Webovská divize -7 15 Divize závěrečných úprav 5 -14 Zisk před zdaněním 487 481 +1,3 Zisk po zdanění 251 256 -2,0 Cash Flow 447 466 -4,1 Investice 262 207 +26,6 Zaměstnanci 24 177 21 559 +12,1 Divize digitálního tisku 4 169 2 550 +63,5 Divize archových nakladačů 15 148 14 377 +5,4 Webovská divize 2 964 2 903 +2,1 Divize závěrečných úprav 1 896 1 729 +9,7 Tržby podle oblastí 4 602 3 948 +16,5 Střední Evropa 1 911 1 851 +3,2 Východní Evropa 190 206 -7,8 NAFTA 1 550 1 215 +27,6 Střední a jižní Amerika 111 123 -9,8 Asie a Tichomoří 736 451 +63,2 Střední Východ a Afrika 104 102 +2,0 ots Original Text Service: Heidelberger Druckmaschinen AG Internet: http://recherche.newsaktuell.de Pro další informace prosím kontaktujte: Nina Purtscher Tisková mluvčí společnosti Heidelberger Druckmaschinen Tel: +49 6221 92 5064 fax: +49 6221 92 5069 Tisková zpráva a fotografie k tiskové konferenci na téma výsledky hospodaření společnosti Heidelberger Druckmaschinen AG jsou k dispozici na Internetu na adrese: www.journalist.heidelberg.com Uživatelské jméno: Journalist, heslo: Heidelberg

Klíčová slova PROTEXT-Heidelberg

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace
Auto-moto, doprava a stroje
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.