Dobrá zpráva pro diabetiky - sníženo riziko srdečních onemocnění

Nová rozsáhlá studie provedená v Evropě a Severní Americe ukazuje, že riziko srdečního onemocnění - nejčastější příčina úmrtí stovek tisíc pacientů s typem cukrovky 2 (nezávislých na insulinu) - může být sníženo.

Výzkumníci v Kanadě, Finsku, Francii a Švédsku, spolupracující se Světovou zdravotnickou organizací, zjistili, že dobře známý lék - fenofibrat - omezuje o 40 procent zužování tepen (aterosklérosu), která způsobuje srdeční infarkt a jiná srdeční onemocnění.

Toto zjištění je životně důležité, protože infarkty srdce jsou hlavní příčinou úmrtí pacientů s typem cukrovky 2 - běžné nemoci starých lidí. Riziko srdečního onemocnění je opravdu u lidí s typem cukrovky 2 čtyřikrát větší než o nediabetiků. Studie Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (DAIS) studovala 418 pacientů po více než 3 roky. Jako většina diabetiků s typem 2, měli lipidové abnormality (Cholesterol a Triglyceride), včetně snížené hladiny "dobrého" cholesterolu - vysokou hustotu lipoproteinu (HDL) - a zvýšené hladiny triglyceridů - lipidu, který je spojen se zužováním tepen - (atherosclerosis). Hladiny jiného "špatného" cholesterolu - lipoproteinu nízké hustoty (LDL) byly normální nebo mírně zvýšené.

Léčení s pomocí fenofibratu - úspěšného a zavedeného léku - zvýšilo HDL a zároveň snížilo triglyceridy a LDL. V důsledku toho tepny těchto pacientů zůstaly širší ve srovnání s tepnami těch, kterým bylo podáváno placebo.

I když studie nebyla dostatečná velká, aby prokazatelně ukázala rozdíly v úmrtích kardiaků a příhodami bez následků úmrtí mezi oběma skupinami, nastalo o 23 procent méně úmrtí a dalších srdečních příhod u pacientů léčených fenofibratem.

Hlavní výzkumný pracovník, který vedl práce na této studii, dr. George Steiner, profesor lékařských věd na Univerzitě v Torontu a ředitel Projektu DAIS, prohlásil: "Toto je první studie, která ukázala, že včasnou aplikací fenofibratu můžeme značně snížit zátěž srdečního onemocnění u těchto pacientů. Na bázi DAIS by měli mít všichni pacienti s typem cukrovky 2 změřeny své lipidy (cholesterol a triglyceride). U těch s abnormálními lipidy, by se co nejdříve mělo začít s léčením. Fenofibrat by měl být správnou volbou léku pro mnohé z nich. Kontakt: Dr George Steiner, The Toronto General Hospital, 200 Elizabeth Street, Toronto, Ontario, Canada, MSG 2C4, Tel: +1 (416) 340 4538, Fax: +1 (416) 340 3473

Klíčová slova PROTEXT-cukrovka-srdeční onemocnění-výzkum

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.