ECVET může přispět ke kvalitě výuky středoškoláků

Mezinárodní konferencí o středoškolském odborném vzdělávání v praxi pod názvem ECVET TOUR II vyvrcholil v Bratislavě stejnojmenný dvouletý projekt České republiky, Rakouska a Slovenska. Projekt se zaměřil na modernizaci studia profesí KUCHAŘ a RECEPČNÍ a konference reagovala na výsledky projektu a zjištěné výzvy. Na akci diskutovali zástupci vzdělávacích institucí, studenti, zaměstnavatelé i experti odborného vzdělávání.

Cílem projektu bylo uvést do středního odborného školství nástroje ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) pro podporu transparentnosti vzdělávacích výsledků a pochopení kvalifikací oborů kuchař a recepční napříč EU. Přestože kreditní systém zatím nemá v Čechách ani na Slovensku legislativně připravenou půdu, minimálně podpora výuky cestou praktických vzdělávacích jednotek - co dokáže student v praxi po absolvování přesně stanovené části učiva - může našim středoškolákům otevřít cestu k lepším pracovním nabídkám doma i v zahraničí.

Podle účastníků konference je základním problémem nedostatečná připravenost absolventů SOŠ pro trh práce. V dnešním globalizovaném světě přicházejí mladí lidé do firem málo připraveni pro praxi, chybí jim analytické myšlení, sociální kompetence (soft skills) a motivace. Šance na získání pracovních nabídek v zahraničí jsou ještě nižší vlivem nedostatečné znalosti cizích jazyků.

Pavel Korbas, člen slovenského národního týmu expertů pro ECVET uvádí, že "je třeba najít společnou řeč mezi zaměstnavateli a středními školami v tom, jakou odbornou způsobilost má dosáhnout student". Podle něj právě ECVET může být nástrojem k dosažení srovnatelných dovedností, a to s využitím výměnných pobytů (mobilit). Důležitý je přitom způsob vzájemného uznávání získaných vzdělávacích výsledků. Díky ECVET-u se i zahraniční mobilita stává přirozenou součástí vyučovacího procesu, a tím se i samotné vzdělávání na SOŠ stává atraktivním.

Efektivitu a využitelnost mobilit potvrdily i výsledky projektu ECVET Tour II. Vznikly pilotní popisy vybraných vzdělávacích jednotek k dosažení srovnatelných dovedností v profesích KUCHAŘ a RECEPČNÍ a zrealizovaly se k nim i mobility. Celkem 13 studentů si vyzkoušelo jaké to je začlenit se do zahraničního kolektivu a chodu rakouské (Salzburg), českých (Praha, Poděbrady, Trutnov) a slovenských (Bratislava, Stará Ľubovňa) škol.

"Naučil jsem se samostatnosti, rychleji se přizpůsobím, lépe komunikuji, a také se mi úspěšně podařilo připravit tříchodové menu a speciality slovenské studené kuchyně," říká Petr Ježek z Trutnova po stáži v SOŠ ve východoslovenské Staré Ľubovni.

"Super byla návštěva rakouské cestovní kanceláře, prostředí i program školy v Salzburgu, jen jsem měla problém přeorientovávat se rychle z anglického jazyka do německého a naopak," konstatuje studentka Hotelové školy v Poděbradech Romana Boumová.

Za učitele, kteří se aktivně zapojili do projektu spolufinancovaného EU, vyslovila často opakované názory Olga Vomáčková ze Střední školy hotelnictví a gastronomie v Praze: "Byla to skvělá příležitost pro naše žáky, mohli porovnat své zkušenosti a znalosti v rámci oboru s žáky z jiných zemí a naučit se něco nového. Škoda jen, že některé stáže byly příliš krátké. Vypracování vzdělávacích jednotek bylo užitečné jak pro zadání, tak i hodnocení úkolů a také pro sledování pokroků stážistů. S uplatněním metody ECVET rozhodně počítáme i dále ve vlastních projektech."

Koordinátor projektu: APEL (www.ecvettour2.eu)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Klíčová slova Slovensko-ČR-Rakousko-EU-školy-vzdělání-gastro-střední-firmy

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.