Pražské oslavy Maďarského milénia

V roce 2000 Maďarsko slaví Maďarské milénium, které je dvojím svátkem: tisícím výročím založení maďarského státu a přijetí křesťanství. Jeho politický obsah a poselství jsou jasné: Maďarsko před 1000 lety zvolilo Evropu a nyní, o 1000 let později, směřuje tamtéž.

Tento svátek je neodlučitelně spojen s prvním maďarským králem, Štěpánem I. (975-1038), jehož korunovace proběhla o Vánocích roku 1000 korunou od římského papeže Silvestra II. Od této doby se datuje maďarská státnost, počínaje tímto rokem se Maďarsko stalo evropskou, křesťanskou zemí. Tzv. památný rok milénia začal 1. ledna 2000 a potrvá do 20. srpna 2001.

Památný rok milénia byl v Maďarsku zahájen symbolickým aktem. Svatoštěpánská koruna byla slavnostně přenesena do maďarského parlamentu (do té doby byla vystavena v Národním muzeu). První maďarský král byl 20. srpna 1083 prohlášen za svatého.

S Čechami, Čechy se osoba svatého Štěpána dostala do kontaktu po několika liniích. Podle pověsti byl pokřtěn pražským biskupem svatým Vojtěchem. Tím svatým Vojtěchem, který vedle Břevnova založil ještě další dvě opatství: v maďarské Pannonhalmě a polském Gniezně. Meč svatého Štěpána z jeho období dětství přivezla s sebou do Čech jedna princezna z rodu Árpádovců (dynastie Štěpána). Vystaven je v chrámu sv. Víta, avšak nyní s ohledem na oslavy milénia inicioval maďarský premiér jeho zapůjčení, a tak byl na dobu trvání maďarského milénia převezen do Maďarska.

V Praze Maďarské velvyslanectví oslaví toto výročí následovně:

Program pražských oslav milénia 3.-4. června 2000

Sobota 3. června:

V dolní části Václavského náměstí na Můstku bude mezi 14.-22. hodinou uspořádán níže uvedený kulturní program:

14:00-15:00 Vystoupení dětského lidového souboru "Csillagszemü" z Maďarska

15:15-16:15 Vystoupení uměleckého divadla na chůdách "Maskarás" z Maďarska

16:30-17:15 Pokračování vystoupení dětského lidového souboru "Csillagszemü" z Maďarska

17:20-18:20 Vystoupení dechového orchestru "Brass in Five" z Maďarska

18:30-19:00 Závěrečné vystoupení dětského lidového souboru "Csillagszemü" z Maďarska

21:00-22:00 Vystoupení uměleckého divadla na chůdách "Maskarás" z Maďarska

Neděle 4. června:

11:00 Slavnostní mše v kostele sv. Markéty Břevnovského arciopatství u příležitosti Maďarského milénia

Mši svatou bude v maďarštině celebrovat kardinál a ostřihomský arcibiskup dr. László Paskai, kázání (v češtině) pronese český kardinál Miloslav Vlk. Přítomni budou rovněž papežský nuncius Giovanni Coppa, břevnovský převor Prokop Siostrzonek, pannonhalmský arciopat Asztrik Várszegi, biskup z gniezenského arcibiskupství Stanislaw Gadecki a jiní.

Klíčová slova PROTEXT-Maďarsko-milénium

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.