Konference o zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR a EU

Konference s názvem "Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU aneb Proč a jak zaměstnávat OZP na volném trhu práce"

- Zajímá Vás proč, jak a kde zaměstnávat OZP (osoby se zdravotním postižením)?

- Zajímá Vás ekonomická výhodnost zaměstnávání OZP (jak to jednoduše spočítat a vyřídit)?

- Zajímá Vás jaký je přínos zaměstnávání OZP pro tržní pozici firmy (posílení diverzity na pracovišti, zlepšení image firmy, výhody při výběrových řízeních apod.)?

- Zajímá Vás oprávněnost mýtů a pověr ve vztahu k zaměstnávání OZP (např. obavy z vysoké nemocnosti, problémy při ukončení pracovního poměru apod.)?

- Zajímá Vás jak aplikovat principy CSR (společenské odpovědnosti firem) ve vztahu k zaměstnávání OZP a zkušenosti firem, které již OZP zaměstnávají?

- Zajímá Vás, jak řeší zaměstnávání OZP v dalších vybraných zemích EU?

Pokud si na některou z těchto otázek odpovíte pozitivně, potom si Vás dovolujeme pozvat na konferenci s názvem "Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU aneb Proč a jak zaměstnávat OZP na volném trhu práce".

Záštitu nad konferencí přezval:

Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Místo konání:

Zasedací místnost Svazu českých a moravských výrobních družstev

Václavské náměstí 21, Praha 1

Termín konání:

04. 02. 2015 od 9,00 hod.

Registrace účastníků on-line na adrese: http://spcsr.cz/konference, až do vyčerpání kapacity sálu.

Webové stránky projektu: www.spcsr.cz

Pozvánka na konferenci: http://www.spcsr.cz/files/pozvanka_na_konferenci_04-02-2015.pdf

Program konference: http://www.spcsr.cz/files/program_konference_csr_04-02-2015.pdf

Tlumočení do a z anglického jazyka zajištěno, stejně jako tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící.

Konference je pořádána bez vložného.

Občerstvení zajištěno.

Na závěr konference každý účastník obdrží multimediální DVD "Sociální pilíř CSR v praxi".

ikona Pozvánka na konferenci

ikona Program konference

Za projekt OP LZZ "Sociální pilíř CSR a trh práce pro OZP":

Tomáš Sokolovský, koordinátor projektu, sokolovsky@free-art.cz

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

Zdeňka Telnarová, odborný garant konference, zdenka.telnarova@osu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

Karel Rychtář, odborný garant konference, rychtar@azzp.cz

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

priloha

Klíčová slova ČR-EU-hospodářství-zaměstnanost-menšiny-handicapovaní

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.