Tiskové prohlášení pojišťovny Commercial Union

Od 1. května letošního roku rozšiřuje britská pojišťovna Commercial Union, životní pojišťovna, a.s. český pojišťovací trh o dva nové produkty.

V oblasti investičního pojištění jde o "Program zahraničních investic", u kterého, podobně jako u již existujících programů investování životního pojištění, bude část zaplaceného pojistného alokována prostřednictvím podílových jednotek za účelem vytvoření kapitálové hodnoty pojistky a jejího dalšího zhodnocení. U tohoto nového produktu bude ovšem investiční část rozložena následovně:

- 20 procent hodnoty alokovaného pojistného bude zhodnocováno prostřednictvím bankovních vkladů vybraných bank, které představují vysokou míru bezpečnosti

- 30 procent hodnoty alokovaného pojistného bude zhodnocováno prostřednictvím bonitních dluhopisů a obligací

- zbylých 50 procent hodnoty alokovaného pojistného bude zhodnocováno prostřednictvím zahraničních cenných papírů

Zahraniční cenné papíry budou představovány investicemi do fondu Global Managed spravovaného investiční společností Privilege Portfolio se sídlem v Lucembursku, která je též členem CGU. Fond nemá žádné geografické omezení pro umisťování investic. K 31. 12. 1999 činila hodnota majetku fondu 83,9 mil Kč a v souladu s investiční strategií byl majetek rozložen do cenných papírů emitentů celého světa. Podílové listy fondu Global Managed jsou denominovány v USD. Tento plán je určen především pro klienty, kteří jsou ochotni akceptovat riziko proměnlivosti kapitálové hodnoty pojistky. Jinou formu rozšíření nabídky CU přináší "Rizikový životní plán". Jde o plán bez investiční složky, s pevně stanovenou délkou pojištění a za běžné pojistné. Tento produkt je výhodným řešením v případě potřeby krytí úvěru nebo v případě, kdy klient potřebuje pojistku jen na omezenou dobu. Z těchto důvodů je nabízený produkt cenově přijatelný pro klienty ze všech sociálních vrstev. Bližší informace poskytne: Gustav Bubník PR manager a tiskový mluvčí Commercial Union, životní pojišťovna a.s.

tf: 02 24 007 100 fax 02 24 007 101 e-mail gustav.bubnik@cuzp.cz

Klíčová slova PROTEXT-Commercial Union

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.