Prohlášení ministra průmyslu a obchodu Doc.Ing. Miroslava Grégra

Do nenávistné kampaně proti mé osobě se v těchto dnech zapojil internetový deník Faktum, vydávaný společností s ručením omezeným Vševjed. Jejím jednatelem a současně autorem článků je Martin Petrášek, bytem Unhošť, Seifertova 613. Zde bydlí se svým otcem Antonínem, synem dnes již zemřelého Antonína Petráška, narozeného 20.3.1922. Tento muž "proslul" na Děčínsku jako šéf okresního štábu Lidových milicí, horlivý spolupracovník StB a absolutně fanatický normalizátor toho nejtvrdšího ražení. Jeho syn Antonín se rovněž velmi aktivně zapojil do normalizačního procesu.

Je tedy naprosto zřejmé, z jakých pramenů vnuk bývalého hlavního milicionáře na Děčínsku Martin Petrášek všechny ty pomluvy, polopravdy a lži čerpá. Jsou to především zfabrikované materiály StB, Lidových milicí a normalizačních aktivistů. Celé pozadí této kauzy je pro mě dalším důležitým vodítkem při hledání otázky na odpověď kdo stojí za komplotem proti mé osobě, kdo tak usilovně sleduje cíl zdiskreditovat mou osobu za každou cenu a s použitím jakýchkoliv prostředků? Jsou to jenom bývalí zakyslí a zamindrákovaní estébáci a normalizátoři, z nichž někteří dokonce vystupují na stránkách a obrazovkách našich médií, nebo je zde nějaká spojitost s otázkami privatizace strategických společností, dodávek ropy, plynu či elektrické energie, které jsou právě na stole?

Můj největší hřích zřejmě spočívá v tom, že jsem se narodil do historicky složitého období, prožil válku, ve které můj otec a další příbuzní bojovali na zahraničních frontách proti nacismu a jiní členové mé rodiny skončili svou životní pouť v koncentračních táborech. V padesátých letech byl otec vězněn a já vyhozen z vysoké školy, na začátku sedmdesátých let jsem byl i já pro své přesvědčení a aktivní odpor proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy uvězněn a následujících téměř dvacet let jsem byl perzekuován jako osoba nepřátelská socialismu a nositel pravicových a oportunistických názorů. Dnes na mě neurvalým způsobem útočí lidé, kteří o mně, o mé rodině a o době minulé nevědí zhola nic a nebo se jako v případě některých už zmíněných estébáků a normalizátorů tváří ve sdělovacích prostředcích jako vzor demokratického myšlení. Tuto skutečnost považuji za naprosto skandální.

Klíčová slova PROTEXT-Grégr-prohlášení

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.