Společnost AsiaInfo propojila čtyři hlavní čínské internetové tepny; projekt NAP společnosti AsiaInfo zvyšuje rychlost Internetu v Číně

Společnost AsiaInfo Holdings, Inc. (Nasdaq: ASIA), přední poskytovatel řešení internetové infrastruktury a softwarových produktů v Číně, ohlásila, že zahájila projekt NAP (Network Access Point - Přístupový uzel sítě), který poprvé přímo propojí čtyři hlavní čínské internetové tepny. Projekt zásadním způsobem zrychlí internetové operace v Číně, přičemž sníží náklady na přístup pro poskytovatele informačních služeb i pro konečné uživatele.

V současné době v Číně existuje 8 hlavních celonárodních tepen: 4 komerční tepny: ChinaNET, UniNET, CNCNET, ChinaGBN a 4 nekomerční tepny: CERNET, CSTNET, CGWNET a CIETNET. Čtyři z těchto tepen (ChinaNET, UniNET, CERNET a CSTNET) byly propojeny prostřednictvím uzlu NAP v Pekingu. Zbylé tepny budou uzlem NAP propojeny v brzké budoucnosti.

V minulosti bylo napojení různých čínských internetových tepen zajišťováno prostřednictvím mezinárodních vstupních bran, které mají nízkou kapacitu a vysoké náklady. Zavedení prvního čínského NAP sítím umožní, aby se zbavily tohoto zpomalení a aby se spojovaly přímo. Současný projekt NAP zvýšil šíři propojení z méně než 8 Mb/sek. na více než 100 Mb/sek., čímž se pásmový rozsah sítě vzhledem k předchozí úrovni zvýšil více než 10krát.

"Jsme rádi, že si ministerstvo informačního průmyslu (MII) zvolilo právě společnost AsiaInfo, aby se zhostila vůdčí úlohy v tomto zásadním kroku čínské internetové infrastruktury vpřed," řekl James Ding, generální ředitel společnosti AsiaInfo Holdings, Inc. "AsiaInfo přímým propojením čtyř hlavních čínských internetových tepen zajistí všem uživatelům v celé Číně rychlejší a levnější Internet než kdy před tím. Očekáváme, že ustavení NAP uzlů v Číně dále podnítí užívání Internetu na tomto již nyní rostoucím trhu."

O AsiaInfo Holdings, Inc.

Společnost AsiaInfo Holdings, Inc. (Nasdaq: ASIA) je předním poskytovatelem internetové infrastruktury, celkových řešení a softwaru v Číně, což je jeden z nejrychleji rostoucích internetových trhů na světě. Společnost nabízí poskytovatelům telekomunikačních služeb v Číně celková síťová řešení požadavků jejich internetové infrastruktury a vyvíjí vlastní software pro poskytovatele internetových služeb, internetových obsahů a telekomunikačních služeb.

Od roku 1995, kdy společnost přesunula své operace z USA do Číny, působila AsiaInfo jako hlavní architekt čínské internetové infrastruktury. AsiaInfo byla průkopníkem rozvoje čínské internetové infrastruktury, protože navrhla a vybudovala první celonárodní internetovou tepnu v Číně: ChinaNET, jakož i internetovou tepnu v jedné z čínských provincií, GuangdongNET. Společnost buduje i další dvě komerční celonárodní internetové tepny Číny: UniNET společnosti China Unicom a CNCNET společnosti China Netcom.

Společnost AsiaInfo vyvíjí, dodává na trh a spravuje kompatibilní, adaptabilní a v reálném čase operující registrovaná internetová softwarová řešení, která jsou na šitá na míru čínským klientům. Softwarové produkty společnosti pro řízení zákazníků a fakturaci uspokojují komplexní potřeby poskytovatelů internetových a telekomunikačních služeb v oblasti zajištění kritických misí, účetnictví, sestavování a podávání zpráv i marketingu. Společnost dále nabízí produkty pro sledování a porovnávání vývoje poskytovatelů Internetu v Číně. Další informace o společnosti AsiaInfo najdete na stránce www.asiainfo.com.

Sdělení v této tiskové zprávě obsahují stanoviska naznačující slibné vyhlídky, které v sobě nesou riziko a nejistoty, jenž by mohly způsobit, že se vlastní výsledky budou lišit od výsledků předpokládaných. Další informace o rizikových faktorech, které by mohly mít vliv na výsledky podnikání AsiaInfo jsou v podrobnostech obsaženy v registračním stanovisku AsiaInfo, tak jak bylo založeno u Komise pro cenné papíry a burzu. Kopie registračního rozhodnutí, včetně ukázek, je k nahlédnutí ve veřejné čítárně této komise na adrese Judiciary Plaza, 450 Fifth Street, N.W., Washington, D.C. 20549. Registrační stanovisko a další záznamy o společnosti, včetně zpráv, reprezentace, informativních stanovisek a dalších registračních informací, které se komisi poskytují v elektronické podobě, jsou k dispozici také na internetové stránce této komise. KONTAKT: ve Spojených státech: Alexander Ogilvy Public Relations Worldwide Pro sdělovací prostředky: Leslie Llewellyn415-923-1660 x102 llewellyn@alexanderogilvy.com nebo AsiaInfo Holdings, 408/970-0080 nebo v Číně: Ogilvy Public Relations Worldwide Porter Erisman, 8610-6443-6488 x356 porter.erisman@ogilvy.com

Klíčová slova PROTEXT-AsiaInfo

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.