CYBER GLOBAL s.r.o. - "METILA® - ROBOT, KTERÝ ROZUMÍ"

Praha 18. září, Mezinárodní odborná konference pořádaná Fakultní nemocnicí v Motole.

Jednou z hlavních událostí bylo bezesporu představení funkčního prototypu přímé dialogové komunikace člověka s robotem… METILA® FACE.

Už dřívější, uživateli ověřená, verze METILA® komunikuje s člověkem, reaguje, ptá se, odpovídá. METILA® má již za sebou množství velmi pozitivních zákaznických referencí. Možná vás napadne, že to je dnes už běžné. Strojový hlas robota podobný jeho příbuzným. Nicméně METILA® je opravdu první robot, který si s vámi popovídá a udělá si na Vás svůj názor. Něco si o vás myslí. A na závěr vám to i řekne. V tom je unikátnost této technologie, se kterou veřejnost seznámila společnost CYBER GLOBAL s.r.o.. Teoretický a praktický výzkum počítačové inteligence je stále na počátku, ale jeho stavební kameny včetně principů neuronových sítí v CYBER GLOBAL už běžně používají. Objektivizovaný produkt robotické myslící identity je přelomovým znakem třetího tisíciletí a vlastností robota METILA®. Další rozvoj tohoto virtuálně myslícího robota je příslibem nebývalých možností v rozvoji služeb v blízké budoucnosti. Verze METILA® FACE tak přináší nová rozšíření oproti dřívější základní verzi s řízenou komunikací.

METILA® je specifickou neuronovou sítí s umělou inteligencí, která rozumí lidské komunikaci a sociálním interakcím. Tato neurotechnologie umožňuje ve velmi krátkém čase rozeznat v týmu u jednotlivých osob jejich pozici - například míru motivace, orientaci na výkon a potenciál či specifické komunikační dovednosti, sociokulturní preference apod.. Je tak pomocníkem při formování a sestavování kvalitních a pohodových pracovních kolektivů, ale například také při výběru nových kolegů do efektivních týmů.

Její největší výhodou je rychlost, nestrannost a neovlivnitelnost, což zaručuje objektivitu výsledků.

Dialog METILA® uvolňuje spontaneitu. Lidi se komunikací s METILA® baví, chtějí soutěžit, hrát či konkurovat si proti nezávislé inteligenci. METILA® je také účinným nástrojem sociální diagnostiky a představuje prostředí, v němž se má také u člověka projevit jeho vynalézavost, sociologická představivost a vůdčí schopnosti. Tady je velký prostor pro práci s talenty. Nová metoda METILA® zkoumá přednostně sociální komunikaci a zaměřuje se na pohledy sociologické a objektivní.

V rámci komerčního využití METILA® pomáhá partnerským společnostem PEOPLE GLOBAL s.r.o. a nově založené LINGUA GLOBAL s.r.o. v oblastech auditu a personálního managementu s užším zaměřením na jazykové vzdělávání a rozvoj formou tzv. mikrokurzů.

Zjednodušeně řečeno byla nalezena nová cesta rozvoje osobnosti a jejich kompetencí, která nabízí maximum s minimální časovou náročností. Ve spojení s tradičními vzdělávacími modely přináší zcela novou přidanou hodnotu k posílení měkkých dovedností a tím ke zlepšení organizační kultury na pracovišti.

Mikrokurz je zajímavý edukační efektivitou, názorností, variabilitou a délkou trvání. Mikrokurzy jsou hravé a zážitkové a trvají 90 minut. METILA® mikrokurzy překonávají mezeru mezi reálnou zkušeností a slovem, ve které si účastník procvičuje svou komunikační dovednost se zaměřením na oblasti, které lze u něj rozvíjet. I tuto potřebu odhalí robot METILA®, potenciál každého jednotlivce, jak v obecné rovině, tak v konkrétních odvětvích. Velmi úspěšná je předchozí verze řízené komunikace METILA® v oblastech zdravotnictví, finančnictví, obchodu, tréninku komunikace, a dalších. Jak to vše METILA® dokáže? Počítačový pokrok roste prakticky geometrickou řadou - ať už si pod ním představíte hrubý matematický výkon, nebo oblasti miniaturizace, komunikace, robotizace lidských činností a nově i myšlení.

Počítač samotný je pouze prostředníkem mezi robotem a člověkem. Algoritmy umělé inteligence dokážou oživit inteligenci takového stroje, což dokazuje Tým CYBER GLOBAL s.r.o.

Tým CYBER GLOBAL s.r.o.

e-mail: info@cyberglobal.cz

www.cyberglobal.cz

Shlédni funkční prototyp METILA® FACE na http://youtu.be/VhLxxSCPrlQ

Klíčová slova ČR-počítače-věda-zdraví-firmy-Cyber Global

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.