Přední světoví ekonomové zabývající se nově vznikajícími trhy říkají ano Putinovi

I přes obavy některých mezinárodních pozorovatelů z potenciálního návratu k autoritářské vládě v Rusku se mnozí přední světoví ekonomové domnívají, že Vladimír Putin jako ruský prezident povede svou zemi do nové éry ekonomického růstu.

Podle průzkumu zveřejněného dnes Institutem Williama Davidsona, což je koncepční centrum pro vznikající trhy na univerzitě Michiganské ekonomické školy, 60 procent z dotázaných 104 ekonomů odpovědělo kladně na dotaz, zda Putin by byl spolutvůrcem pozitivní změny pro ruský ekonomický růst, 30 procent odpovědělo záporně a 10 procent neznalo odpověď. Dotazovaní ekonomové - všichni experti pro ekonomiky v přechodném období a spolupracovníci Institutu Williama Davidsona - byli téměř rovnoměrně rozděleni mezi Severní Ameriku, Západní Evropu a bývalý sovětský blok.

Většina dotazovaných ekonomů předpovídá, že ruská ekonomika bude v příštích pěti letech silnější, i když plných 40 procent říká, že zůstane stejná. Dvě třetiny účastníků ankety očekávají, že roční tempo růstu dosáhne 1 - 3 procent za rok během příštích deseti let, zatímco 21 procent říká, že dosáhne 3 - 6 procent.

Přímá měnová pomoc není odpovědí

Na dotaz, co asi bude nejproduktivnější formou vnější pomoci ruskému ekonomickému růstu, experti dávali přednost podnikatelským investicím a technické pomoci, ale zřejmě varovali před jakoukoli přímou finanční pomocí. Jen šest dotázaných ekonomů prohlásilo, že přímá finanční pomoc od USA by byla produktivní formou pomoci, zatímco pouze 5 zmínilo vyšší úroveň finanční pomoci od mezinárodních investičních institucí. Podle dr. Švejnara, ředitele Institutu Williama Davidsona, je to významné zjištění, protože naznačuje, že minulé snahy podnítit ruskou ekonomiku přímými zahraničními investicemi prostřednictvím Světové banky a MMF nepřinesly žádoucí účinky. "Obzvláště zajímavé je, že 65 z dotazovaných ekonomů prohlásilo, že zvýšené stimuly pro zahraniční přímé investice do Ruska - nikoliv samotné peníze - by byly nejproduktivnější formou vnější pomoci, zatímco 42 se domnívá, že ekonomice země by prospěla technická pomoc - rovněž nefinanční," konstatoval Švejnar.

Klíčová slova PROTEXT-Putin

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.