Medarex a BankInvest založily podnik na protilátky

Společnosti Medarex a BankInvest Biomedical Development Venture Fund dnes oznámily, že vytvořily novou dánskou společnost na rozvoj a komercializaci portfolia lidských protilátek podle technologie Medarexu HuMAb(TM).

Tato nová společnost, Genmab, dostala počáteční kapitál 35,420.000 dánských korun, přibližně 5,5 miliónu USD od BankInvest jakožto hlavního investora a od A/S Dansk Erhvervsinvestering a dalších spoluinvestorů.

Genmab bude využívat vysoce kvalitních dánských lékařských a výzkumných institucí, aby mohl provádět klinické testy na lidské protilátky. Genmab bude mít i možnost podepsat smlouvu s Medarexem o přístupu k vývoji produktů, včetně expertíz na zpracování a vývoj protilátek. Genmab se soustředí hlavně na vývoj několika produktů určených k léčbě zánětlivých onemocnění, jako je revmatický zánět kloubů a lupenka. Dostal také licenci na některá z práv Medarexu jako je MDX-CD4, totální lidská protilátka v I/II fázi klinických pokusů na revmatická zánětlivá onemocnění.

"Genmab poskytne Medarexu nový způsob kapitalizace hodnoty jeho HuMAb-Mouse technologie," uvedla viceprezidentka a šéfka obchodního oddělení Medarexu Lisa N Drakeman, Ph.D., která bude také generální ředitelkou společnosti Genmab. "Kombinace technologie Medarexu, dánských bohatých biomedicínských zdrojů, kapitálu a kontraktů vytvoří silnou platformu pro rychlý rozvoj léků.", uvedla Drakeman.

"Technologie HuMAb firmy Medarex je nejpokročilejší dostupnou technologií ve vrcholném stadiu, kdy protilátky jsou nejširší kategorií v rámci biotechnologických produktů a určité množství důležitých protilátek bylo komercializováno," řekl výkonný ředitel společnosti BankInvest Florian Schonharting.

Patentovaná technologie HuMAb je transgenetický myší systém, který rychle vytváří vysokou příbuznost ve srovnání s používanými standardními protilátkami. Lidské protilátky mohou být vyráběny proti cílovému antigenu během měsíců. Do nedávna obsahovaly typické protilátky proteiny myší či jiných zvířat. Takovéto protilátky může lidské tělo považovat za cizorodé, což může vyvolat alergické odezvy nebo jiné komplikace. Přímo vyráběné plně lidské protilátky eliminují potřebu "humanizace" nebo složitého genového inženýrství u protilátek z hlodavců.

Medarex je biofarmaceutickou společností, která vyvíjí monoklonová protilátková terapeutika pro boj s rakovinou a jinými život ohrožujícími a organismus oslabujícími nemocemi. Společnost vyvinula širokou platformu patentovaných technologií na vývoj protilátek a rozvoj, včetně myšího HuMAb systému na vytvoření vysoce podobných lidských protilátek. Společnost vyvinula i specifické protilátky, které podporují a řídí imunní systém těla tak, aby sám bojoval proti nemocem, dále pak imunoxinovou technologii.

Medarex má sedm produktů proti rakovině, leukémii, autoimuniním nemocem a očním onemocněním ve fázi klinického rozvoje. Více informací vám nabídne webová stránka na adrese http://www.medarex.com.

Společnost BankInvest, založená v roce 1969, má ředitelství v Kodani v Dánsku a v současnosti disponuje dvěma miliardami USD prostřednictvím několika vzájemně propojených fondů. BankInvest je předním evropským biotechnologickým investorem a nyní spravuje přibližně 200 miliónů USD ve dvou biotechnologických fondech. BankInvest Biotechnology Mutual Fund je mezinárodně veřejně obchodovanou společností. BankInvest Biomedical Development Venture Fund, který investuje do začínajících společností, do dnešní doby investoval v sedmi podnicích.

A/S Dansk Erhversinvestering je dánská firma zajišťující rizikový kapitál, založená v roce 1984, pumpuje kapitál do dánských společností a má za cíl podporovat růst a rozvoj dánského hospodářství v oblasti růstu zaměstnanosti, produkce a exportu. Firma v současnosti disponuje 325,000.000 dánských korun, to je asi 50 miliónů USD a obhospodařuje portfolio čítající asi 25 firem. Firma investuje do zavedených i začínajících společností s důrazem na biotechnologii a informační technologii.

Některá prohlášení uvedená v této zprávě jsou náčrtem budoucnosti a zahrnují rizika a nejistoty včetně, ale nejen, nejistot týkajících se plateb a pokračujících obchodních partnerství. Skutečné výsledky, události nebo provedení se mohou lišit.

ots Original Text Service: Medarex Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Donald L. Drakeman, President and CEO of Medarex, Inc., 908-713- 6001; nebo Florian Schonharting, Managing Director of BankInvest, 45-77-30-90-00; nebo media - Kimberly Hofman of Middleberg + Associates, 212-888-6610 ext. 544, kim@middleberg.com, pro Medarex, Inc. Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/108265.html nebo fax, 800-758-5804, ext. 108265 Web site: http://www.medarex.com

Klíčová slova Genmab-Medarex-BankInvest

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.