Výzkum uplatnění Internetu - business-to-business

AGMANOVA, společnost specializovaná na výzkumy business-to-business, zpracovala v únoru 2000 na základě vlastního výzkumu marketingové studie "Rozvoj uplatnění Internetu v podnicích ČR - dnes a zítra". Pokud chcete rozvíjet uplatnění Internetu v rámci Vašeho businessu, pokud jste "na cestě" k e-commerce, pak zde můžete nalézt mnoho zajímavých informací a námětů pro Vaši práci.

Výzkum byl proveden formou osobních (face-to-face) rozhovorů tazatelů AGMANOVA s IT manažery, s marketingovými manažery v nejvýznamnějších výrobních a obchodních společnostech ČR a navazuje na výzkumy z let 1999 a 1998. Rovněž byly provedeny rozhovory ve firmách s počtem zaměstnanců 20-50. Celkem bylo provedeno 310 osobních rozhovorů.

Studie má dva díly, více než 280 stran, výsledky a závěry jsou zpracovány podle mnoha hledisek - jedním z nich je hlavní předmět činnosti firem (obchod, spotřební průmysl, strojírenství, ostatní). Diametrální rozdíly přináší do názorů představitelů firem i existence projektu rozvoje uplatnění Internetu ve firmě. Bližší informace o metodice a obsahu zpracovaných studií naleznete na www.agmanova.cz/vyzkum.

Kontakt: Ing. Tomáš Macků, ředitel AGMANOVA, s.r.o., tel./fax: (02)72763237, 72764476, e-mail: mail@agmanova.cz, www.agmanova.cz.

Klíčová slova PROTEXT-Internet-Agmanova

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.