NKÚ: Hospodaření ČPZP umožňuje hradit vysoce kvalitní péči

Hospodaření České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) probíhá v souladu s platnou legislativou a při její činnosti nedochází k nesprávnému využívání finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Potvrdila to kontrola hospodaření, kterou v ČPZP provedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Standardní kontrola hospodaření České průmyslové zdravotní pojišťovny proběhla v období od 4. června 2013 do 20. února letošního roku. Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu se zaměřili na problematiku slučování zdravotních pojišťoven, na smluvní vztahy a úhrady zdravotní péče poskytovatelům zdravotních služeb i na vnitřní a vnější finanční procesy. Při kontrolách nebylo v hospodaření ČPZP zjištěno žádné podstatné pochybení.

"Kontrola potvrdila, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je jedna z nejlépe vedených zdravotních pojišťoven v ČR a důvěru svých více než 1,2 milionu pojištěnců si plně zaslouží," komentuje výsledky kontrol tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Z materiálů NKÚ jednoznačně vyplývá, že ze strany ČPZP nedošlo k žádnému závažnému porušení platné legislativy či zneužití finančních prostředků. Naopak se potvrdilo, že dostatek finančních zdrojů zajišťuje hrazení poskytnuté zdravotní péče včas, umožňuje značné zkrácení čekacích dob u plánovaných zdravotních výkonů a současně vytváří podmínky pro aplikaci a úhradu nejmodernějších a nejúčinnějších léčebných metod v zájmu úspěšné léčby pojištěnců ČPZP.

Některé z výtek, které kontroloři NKÚ proti hospodaření pojišťovny vznesli, považují představitelé ČPZP za systémové, které překračují rámec pojišťovny. Z kontrolního závěru NKÚ například vyplývá, že ČPZP provádí úhradu zdravotní péče nad rámec vyhlášky 134/1997 Sb., seznam výkonů s bodovými hodnotami a hradí tak zdravotní péči, která není dána platnými právními předpisy.

Aplikací této vyhlášky jsou přitom číselníky výkonů používané všemi zdravotními pojišťovnami. Tyto číselníky obsahují přibližně 12 - 13 % kódů výkonů, které nejsou obsaženy ve vyhlášce, avšak jsou řádně sjednané s poskytovateli zdravotních služeb, doporučené odborníky a reflektující stávající stav medicíny 21. století.

Jedná se například o onkologické výkony z radiochirurgie s řízeným obrazem v reálném čase (Leksellův gama nůž), stereotaktickou radioterapii (CyberKnife), výkony umělého oplodnění, robotické operace a podobně.

Současné vývojové trendy účinné medicíny jsou vůči procesu administrativy zařazování kódů výkonů do vyhlášky ve výrazném předstihu.

Z kontrolního závěru NKÚ dále vyplývá, že ČPZP aplikuje individuální úhradu zdravotní péče.

ČPZP přitom realizuje úhrady poskytovatelům zdravotní péče na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platných úhradových vyhlášek vydávaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, které umožňují sjednání individuálního způsobu úhrady zdravotní péče.

Mezi hlavní důvody sjednání individuální složky úhrady je zajištění zvýšené dostupnosti zdravotní péče pro své pojištěnce. Tento způsob úhrady je finančně výhodnější a v konečném důsledku umožňuje poskytnout zdravotní péči více pojištěncům.

Kontrolní skupina NKÚ poukázala rovněž na to, že ČPZP že využívá systém integrované péče formou zvýšené motivace pro poskytovatele zdravotních služeb v primární sféře.

ČPZP tak cíleně a dlouhodobě posiluje roli praktických lékařů v prevenci a komplexní péči o zdraví svých pojištěnců, s důrazem na převzetí a zajištění péče o chronicky nemocné pojištěnce.

Všechny finanční prostředky, které ČPZP vynaložila v rámci systému integrované péče, byly poukázány praktickým lékařům.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je ČPZP druhou největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou s více než 1,2 milionu pojištěnců a více než sto pobočkami po celé České republice.

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím

Ing. Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí

tel.: 599 090 182, e-mail: elenka.mazurova@cpzp.cz

aktuální informace na http: www.cpzp.cz

Klíčová slova ČR-pojišťovny-zdraví-firmy-ČPZP

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.