Finanční restrukturalizace Spolany úspěšně pokračuje

Dne 1. března 2000 se konala mimořádná valná hromada společnosti SPOLANA a. s., která byla svolána z důvodu schválení dalších kroků nezbytných k dokončení celého projektu finanční restrukturalizace, schváleného na řádné valné hromadě dne 26. srpna 1999.

Tímto projektem se řeší dlouhodobý problém kursových rozdílů vzniklých devalvací naší měny v roce 1991 ve výši 3,2 mld. Kč z investičního úvěru přijatého před rokem 1989 na výstavbu alfaolefinů, kdy vlastní kursové rozdíly činí 1,6 mld. Kč a zbytek tvoří úroky za úvěry, kterými Spolana vzniklou situaci řešila.

Negativní dopady z této devalvace, které vznikly nezávisle na vůli vlastníků i managementu, však byly ponechány plně pouze na Spolaně, i když celá řada ostatních organizací byla vládou z tohoto důvodu vyřešena. Tím se Spolana dostala postupně do takových finančních problémů, že ztráta z hospodaření v kumulaci přesáhla polovinu základního jmění.

Vláda svým usnesením z července 1999 a spolupráce s hlavními financujícími ústavy vytvořily prostor pro přípravu a realizaci celého projektu finanční restrukturalizace, pro jehož úspěšné dokončení vytvořili akcionáři na dnešní mimořádné valné hromadě všechny nezbytné předpoklady.

Akcionáři odsouhlasili snížení základního jmění na hodnotu 1,881 mld. Kč a to snížením hodnoty akcií na 65,5 procenta nominální hodnoty. Tím bude zlikvidována kumulovaná ztráta společnosti z minulých let. Zároveň akcionáři schválili navýšení základního jmění o 3,116 mld. Kč a to formou kapitalizace vybraných pohledávek. Tím se dokončí realizace shora uvedeného usnesení vlády.

Po provedené kapitalizaci bude mít ve společnosti FNM (+ Česká inkasní) podíl 34 procent, Chemapol Group 28,5 procenta, IPB a Komerční banka po 14,4 procentech.

Výsledkem těchto kapitálových operací bude podstatné zlepšení kreditibility Spolany a vytvoření předpokladů pro další intenzivnější jednání se strategickými partnery.

Hospodářský výsledek za rok 1999 před auditem činí - 320 mil. Kč, při tržbách sedm mld. Kč, což je výsledek lepší o cca 120 mil. Kč při tržbách o 200 mil. Kč vyšších, než v roce 1998.

Kontakt: SPOLANA a. s. Neratovice, Zdeněk Joska, tel.: (0206)663170, fax: (0206)665269, e-mal: zjoska@spolana.cz.

Klíčová slova PROTEXT-Spolana

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.