Celosvětové mapování dosud nedotčených pralesů

Na dnešní společné tiskové konferenci ve Washingtonu D.C. oznámila IKEA spolu s institutem World Resources Institute (WRI) zahájení kampaně, jejímž cílem je zmapování zbývajících nedotčených samorostlých pralesů na zeměkouli. Pro tyto účely poskytla IKEA finanční dar ve výši 2,5 miliónu USD iniciativě WRI s názvem Global Forest Watch.

Znalosti a informace o pralesích v určitých oblastech Země jsou stále velmi omezené. Co však víme naprosto určitě je skutečnost, že během posledních 30 let zmizely čtyři pětiny z původní plochy pralesů na Zemi a že je silně ohrožena i zbývající část, a to těžbou dřeva, kácením lesů pro zemědělské účely a těžbou nerostů.

Jako společnost zabývající se vybavením pro domácnost, je IKEA jedním z významných zpracovatelů dřeva a zachování lesních porostů je proto na přední příčce v seznamu ekologicky zaměřených aktivit IKEA. Proto se také IKEA zavázala nezpracovávat dřevo z nedotčených pralesních porostů, které nemá potřebné certifikáty. Aby tento závazek mohla dodržet, potřebuje však IKEA vědět, kde se tyto lesy nacházejí.

Global Forest Watch je mezinárodní síť zaměřená na sběr dat a mapování, která kombinuje místní znalosti s digitální technologií a jejímž cílem je poskytovat informace o pralesích na celém světě. Global Forest Watch v současné době spolupracuje se 75 partnery na vytváření mapy míst, kde probíhá těžba dřeva, důlní činnost či výsadba nových lesů. Příspěvek IKEA pomůže této iniciativě provádět svoji práci v deseti klíčových zemích. Informace Global Forest Watch jsou od dnešního dne dostupné na internetových stránkách na adrese www.globalforestwatch.org a budou postupně aktualizovány, aby tak podporovaly transparentnost v této oblasti pro všechny zúčastněné strany a jednotlivce a odpovědnost za ni.

"Tyto mapy budou důležitým nástrojem ve snaze IKEA zachovat pralesy pro budoucnost. To nejlepší, co můžeme dnes pro budoucí generace udělat, je šířit informace, znalosti a povědomí o této problematice. Doufáme, že tato naše iniciativa povzbudí i další společnosti, aby se vydaly stejným směrem a přidaly svůj díl odpovědnosti za životní prostředí," prohlásila Susanne Pulverer Bergstrandová, manažerka pro životní prostředí IKEA Group.

World Resource Institute (www.wri.org) poskytuje informace, návrhy a řešení celosvětových problémů v oblasti životního prostředí. Jeho cílem je pohnout společnost k takovému způsobu života, který zachová životní prostředí pro současnou i budoucí generaci.

Další informace:

Ulrika Engelsson, Public Relation IKEA International, tel. +45 49 15 50 50, e-mail: ikea.pr@memo.ikea.com

Ivana Hrdličková, Public Relation IKEA Česká republika, tel. 02-571 86 171, e-mail: ivana.hrdlickova@memo.ikea.com

Klíčová slova PROTEXT-IKEA-ekologie

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.