Internet a zdravotně postižení spoluobčané

Sdružení BMI chce prostřednictvím Internetu pomáhat handicapovaným lidem

Sdružení BMI (Březen - měsíc Internetu) rozšířilo své aktivity o dlouhodobý projekt s názvem Internet a zdravotně postižení. Hlavním cílem projektu je učinit z Internetu médium, které přispěje k integraci zdravotně postižených lidí do občanské společnosti, zjednoduší jejich komunikaci s okolím i mezi sebou a usnadní jejich přístup k pracovním příležitostem.

"Sdružení BMI chce využít potenciálu projektu Březen - měsíc Internetu a přispět k vyrovnání možností všech občanů získávat a využívat výhody Internetu," komentuje záměr organizátorů koordinátor projektu Vít Petrjanoš ze Sdružení BMI.

Zahajovací etapa projektu probíhá v prvních měsících letošního roku a jednotlivé aktivity budou pokračovat po celý rok 2000. Organizátoři chtějí zmapovat existující aktivity zdravotně postižených a jejich sympatizantů na Internetu, seznamovat veřejnost s řešeními fungujícími v České republice i jinde ve světě a přinášet informace o využití Internetu zdravotně postiženými ve vyspělých zemích.

Organizátoři chtějí dále zprostředkovat výměnu informací, zkušeností a znalostí mezi internetovou komunitou a zdravotně postiženými. Na jedné straně chtějí informovat o potřebách a nárocích zdravotně postižených, na druhé straně zprostředkovat zdravotně postiženým informace o možnostech Internetu a ukázat jim, jak Internet může prakticky přispět k řešení některých jejich potřeb a problémů.

"Projekt je nyní na konci své první fáze. Podařilo se nám zmapovat aktivity zdravotně postižených a pro zdravotně postižené na českém Internetu. Nyní probíhají pracovní jednání s jednotlivými organizacemi zdravotně postižených, státní správou, firmami a organizacemi zaměstnávajícími zdravotně postižené. V jednání jsme i s firmami, které zprostředkovávají práci na Internetu," uvádí Vít Petrjanoš a dodává: "Nejvíce práce budeme mít ve druhé polovině letošního roku, na kdy plánujeme konference, semináře a speciální kursy pro zdravotně postižené."

Prvním konkrétním výsledkem projektu je spolupráce s dramaturgií Televizního klubu neslyšících, který vysílá Česká televize. Sdružení BMI se podílelo na přípravě pořadu věnovaného Internetu z hlediska neslyšících. Pořad bude uveden 1. března 2000.

Do spolupráce na projektu budou angažovány výzkumné agentury, které budou průběžně monitorovat a analyzovat veřejné mínění. Výsledky průzkumů by se měly stát významnými argumenty při komunikaci se státní správou, komerčními firmami i nejširší veřejností.

Další informace můžete získat na kontaktech:

Martina Nagyová, ExMise Public Relations, e-mail: nagyova@exmise.cz, tel. 02 670 92 550, Vít Petrjanoš, Sdružení BMI (supervisor projektu), e-mail: vpj@supranet.cz, tel. 02 24817209, Irina Zálišová, Sdružení BMI, e-mail: bmi@brezen. cz, tel. 24214915

www.brezen.cz

Klíčová slova PROTEXT-zdravotnictví-březen-Internet

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.