Města ožijí Internetem

S cílem ještě více přiblížit fenomén Internetu běžnému občanovi a zároveň poukázat na provázanost využití tohoto média v nejrůznějších oblastech, jako jsou například veřejná správa, vzdělávání, podnikání, kultura, a zábava, přichází Sdružení Březen - měsíc Internetu (BMI) ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR s projektem Dny Internetu ve městech. Vybraná čtyři města - Český Krumlov, Zlín, Moravská Třebová a Pardubice - se v průběhu měsíce března stanou po dobu jednoho týdne "městy Internetu".

"Ve všech čtyřech městech jsou přípravy v plném proudu. Do jednotlivých projektů se zapojilo široké spektrum aktivních subjektů, ať již jde o orgány státní správy a samosprávy, zástupce škol, knihoven, nebo soukromé sféry", říká výkonná ředitelka Sdružení BMI Irina Zálišová a dodává: "Na programu je celá řada akcí podporujících rozvoj Internetu ve městech. Organizátoři připravují tématické besedy a konference, veřejná školení uživatelů Internetu, pro děti prázdniny s Internetem, výstavy, soutěže o nejlepší webové stránky, vědomostní soutěže, místní radnice zpřístupňují informace a služby Internetu občanům, firmy přicházejí s nabídkou připojení k Internetu zdarma a podobně. Výčet akcí zdaleka není konečný, jelikož účastnící se města stále rozšiřují svou nabídku. Zdá se, že mezi městy funguje zdravý konkurenční boj - každé město chce ukázat, že právě jeho internetový týden bude ten nejlepší."

Dny Internetu ve městech začínají v termínu od 6. do 10. března v Českém Krumlově, 13. až 17. března následuje Zlín, 20. až 24. března Moravská Třebová a posledním městem v řadě jsou Pardubice, kde se dny Internetu uskuteční od 27. do 31. března.

Projekt Dny Internetu ve městech vyhlásilo Sdružení BMI na přelomu roku. "Z několika kandidátů jsme vybrali čtyři města, jejichž přístup považujeme za nejaktivnější. Jsme rádi za vstřícnost a osvícenost s jakou představitelé těchto měst k projektu přistupují, a že náklady vložené do akce nepovažují za jednorázové. Uvědomují si, že zvýšená informovanost občanů o Internetu bude trvalým ziskem města, jehož výnos se bude v průběhu doby a v souvislosti se stále větším uplatňováním Internetu násobit," dodává Jitka Macháčková, koordinátorka akce.

Partnerem projektu Dny Internetu ve městech se vedle hlavních partnerů BMI 2000, tj. společností 2N, INET, Oracle, Progress Software a Software602, stává společnost IBM. Role sdružení BMI spočívá v koordinaci aktivit se zástupci všech zúčastněných stran.

Kontakt: ExMise Public Relations, Hauska&Fleishman-Hillard, Martina Nagyová, tel.: (02)67092550, fax: (02)67092348, e-mail: mailto:nagyova@exmise.cz.

Klíčová slova PROTEXT-Internet

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.