Skupina Světové banky a SOFTBANK bude investovat do internetového podnikání v rozvojovém světě

TOKIO 17. února (PROTEXT/Businesswire) Společnost International Finance Corporation (IFC) se spojuje s japonskou korporací SOFTBANK v dosud nejvýznamnější jednorázové iniciativě, která si klade za cíl zúžit digitální propast panující ve světě a nastartovat rodící se digitální ekonomiku v rozvojovém světě tím, že napomůže zakládání internetových společností ve stovce rozvojových zemí.

SOFTBANK, globální internetová společnost se základnou v Japonsku, a IFC, součást skupiny Světové banky, se chystají investovat 200 miliónů dolarů do založení společnosti SOFTBANK Energing Markets (SBEM), která bude pomáhat podnikatelským aktivitám souvisejícím s Internetem v rozvojových zemích. IFC se dále zapojí do nedávno založených internetových investičních fondů SOFTBANK, zaměřených na jižní Ameriku a Čínu, takže její celkový příspěvek ke globálnímu rozvoji Internetu dosáhne 500 miliónů dolarů.

SBEM (www.softbank.com/sbem) hodlá nové internetové podnikání podpořit jak investicí peněz do začátku, tak poskytováním celé škály technologické, právní a manažerské podpory, aby se nápady mohly rychle měnit v dobře zavedené podnikání. SBEM bude urychlovat vznik podnikání, které v rozvojových zemích vychází z Internetu, spoluprací se sítí předních podniků globálního průmyslu a s místními partnery.

SBEM pomůže podnikatelům v rozvojových zemích používat zavedené podnikatelské modely, aby mohli urychleně zavést místním poměrům přizpůsobené verze předních internetových společností světa. Dále SBEM poskytne rizikový kapitál a podporu podnikatelům v rozvojových zemích, kteří chtějí proměnit své vlastní podnikatelské koncepty v úspěšné internetové společnosti.

"Digitální propast je jednou z hlavních překážek rozvoje a zvětšuje se geometrickou řadou," prohlásil prezident Světové banky James D. Wolfensohn. "Iniciativa IFC a SOFTBANK se staví do čela snah o překlenutí této trhliny. Investice zrychlí zařazení rozvojových zemí do informační revoluce. Přenese technologie z bohatých zemí to rozvojového světa a nabídne tím nové, udržitelné místní způsoby podnikání, které zvýší prosperitu a omezí chudobu. Navíc doufám, že to podpoří další, jejichž investice a iniciativy v zakládání technologických a informačních středisek po celém světě budou následovat."

"Toto historické partnerství sehraje klíčovou úlohu v budování nové, digitální ekonomiky v rozvojových zemích po celém světě, " říká Masayoshi Son, prezident a generální ředitel SOFTBANK CORP. "Tato bezprecedentní iniciativa ve využití globálních internetových schopností SOFTBANK a zkušeností IFC s mezinárodním rozvojem nabízí ojedinělou příležitost investorům a podnikatelům, aby vytvořili nové, úspěšné internetové společnosti na rozvíjejících se trzích. Zároveň budou takové trhy těžit z ekonomických přínosů a zlepšování kvality života souvisejícím s rozvojem Internetu."

Iniciativa je postavena na dlouhodobých zkušenostech IFC se soukromými investicemi v rozvojových zemích celého světa a s využíváním projektového financování k rozvíjení podnikání, které je základem udržitelného růstu rozvojových ekonomik. Dále pak na čelním postavení SOFTBANK na trhu, pokud jde o otázky mezinárodního rozšiřování internetového podnikání a o otázky replikace úspěšných modelů z jiných zemí. Společnost SOFTBANK operuje nebo drží strategické podíly kmenových akcií ve více než 300 internetových společnostech v Japonsku, Spojených státech, Evropě i zbytku světa a přispěla k rozvoji mezinárodního působení Yahoo!, E*TRADE, BUY.COM a WebMD. Společnost SOFTBANK získala nejlepší reputaci za rozvíjení internetových společností a za "inkubační" přístup, který se ukázal být stěžejní pro rychlý rozvoj internetového podnikání, pro něž je klíčovým faktorem výhoda prvního tahu.

SBEM bude založena v Silicon Valley v Kalifornii se základním kapitálem 200 milionů dolarů, z čehož 75 procent poskytne SOFTBANK a 25 procent IFC. Celková investice přesahující 500 miliónů dolarů zahrnuje dva nedávno zřízené fondy SOFTBANK pro Čínu a část jižní Ameriky, na kterých se IFC podílí.

SBEM dále založí Globální inkubační centrum, které zprostředkuje přenos nejnovějších internetových technologií a modelů podnikání z rozvinutých zemí na rozvojové trhy. Tato technologická společnost zajistí odpovídající technologické zdroje pro rodící se společnosti a bude dohlížet na rozvoj vyzrálé technologické základny v cílových zemích.

SBEM založí společné podniky s předními internetovými společnostmi pro dohled na globální rozvoj v cílových rozvojových zemích. Tyto společné podniky zato budou vytvářet společné podniky s místními podnikateli a investory za účelem zakládání, spouštění a provozu místních internetových společností s využitím jednotného modelu pro každou z cílových zemí. SBEM plánuje, že bude moci ohlásit zavedení první společnosti do května 2000.

SBEM bude dále podporovat místní internetové podnikatelské aktivity poskytováním prostředků a strategických zdrojů, které podnikatelům pomohou rozvíjet jejich vlastní, slibné internetové podnikatelské koncepty do fungujících společností.

Investice přinese nové, úspěšné modely internetových společností na rozvojové trhy a bude napomáhat místním podnikatelům prostřednictvím "inkubačního" přístupu, který jim umožní, aby se soustředili na podnikatelské koncepty, zatímco tým odborníků v centrále se postará o řadu doplňových úkolů, které vyžaduje začínající podnikání. Růst elektronického podnikání či podnikatelských aktivit založených na Internetu v rozvojových zemích zúží propast nebo digitální bariéru mezi zeměmi s přístupem k informačním technologiím a zeměmi, které jsou nadále závislé na tradičních zdrojích informací a tradičních nástrojích podnikání.

Snahou projektu je zlepšení úrovně dostupnosti Internetu v cílových zemích prostřednictvím zájmu investorů na rozvojových trzích, což by na druhou stranu mělo snížit cenu přístupu na Internet a zvýšit tak počet uživatelů. SBEM bude dále propagovat volné nebo dotované internetové služby pro školy a ostatní vzdělávací instituce, čímž se budou zvyšovat vědomosti a dostupnost pro obyvatele cílových zemích.

Posláním IFC (www.ifc.org) je propagovat rozvoj soukromého sektoru v rozvojových zemích, což by mělo omezit chudobu a zlepšit lidem život. IFC financuje investice soukromého sektoru v rozvojových zemích, mobilizuje kapitál na mezinárodních finančních trzích a poskytuje technickou asistenci a poradenství pro soukromý sektor. Světová banka (www.worldbank.org) je aktivní v rozšiřování dostupnosti Internetu v rozvojových zemích a funguje jako katalyzátor, protože se stala centrem informací o rozvojových trzích. Poskytuje poradenství vládám při vytváření politických konceptů, pravidel a směrnic, které podporují růst internetového průmyslu a podporuje infrastrukturu, od telekomunikačních sítí, až po systémy dodávek a platební mechanismy. Skupina Světové banky právě založila nové oddělení pro globální informační a komunikační technologie, které spojuje odborné znalosti IFC s transakcemi v soukromém sektoru a poradenství Světové banky v oblasti politických konceptů a regulace podporující přenos informačních technologií do rozvojového světa.

SOFTBANK (www.softbank.com) se stala jednou z předních světových sil na internetovém trhu. Prostřednictvím vlastnických podílů ve více než 300 internetových společnostech a svého ojedinělému konceptu řízení je schopná vytvářet tržní propojení svých společností na globální úrovni. V Japonsku její činnost zahrnuje distribuci, vydavatelství, platformy pro internetová média, širokou škálu elektronických obchodních a podnikatelských aktivit a společné podniky se společnostmi jako Microsoft, Cisco, Yahoo!, National Association of Security Dealers a mnoha dalšími předními společnostmi. Ve Spojených státech je SOFTBANK největším držitelem akcií předních internetových společností, včetně Yahoo!, E*TRADE a ZDNet, v Evropě založila společné podniky s News Corp. a Vivendi a dále pomáhá rozvoji internetových společností v Latinské Americe, v Austrálii, na Novém Zélandu, v Indii, v Číně a v Koreji. KONTAKT: SOFTBANK CORP. Odbor vztahů s veřejností, 81-3-5642-8013 nebo SOFTBANK Inc. Corporate Communications, 617/558-6708 E-mail: info@softbank.com nebo IFC Tokio 81-3-3597-6657 nebo IFC Corporate Relations 202/473-6005 E-mail: ifc-newsroom@ifc.org

Klíčová slova PROTEXT-Softbank-Světová banka

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.