Social freezing má v Česku zabránit problémům s početím

Každý rok přibývá v ČR i ve světě počet lidí, kteří se dozvědí, že kvůli neplodnosti nemohou počít dítě přirozenou cestou. Důvodem přitom čím dál častěji bývá životní styl a odkládání početí do pozdějšího věku. V poslední době se proto ve světě rozšířil nový trend, tzv. Social freezing, neboli preventivní zmražení zdravých pohlavních buněk (spermií a vajíček). V Česku se tento trend chystá aktivně propagovat klinické centrum ISCARE.

"Social freezing je ve světě populární - preventivní zmražení spermií a vajíček podstupuje řada mužů a žen ve věku kolem 20 let. Chtějí získat jistotu početí dítěte i v případě, že v budoucnu budou v důsledku nehody, nemoci nebo životního stylu neplodní. U nás tomu tak zatím není, a my to chceme změnit. Mladí lidé by měli vědět, že prevence je důležitá a že preventivní zmražení spermií či vajíček jim v budoucnu zajistí rodinu," vysvětlit důvody ředitel kliniky ISCARE František Lambert.

Klinické centrum ISCARE se chystá v roce 2014 aktivně podporovat osvětu v oblasti neplodnosti a pomocí kampaně přesvědčit především mladé lidi, že prevence je důležitá.

Zároveň má kampaň ukázat příčiny negativního trendu snižování plodnosti či kvality spermií. Veřejnosti bude k dispozici speciální web www.socialfreezing.cz, kde se muži i ženy dozvědí vše o rizicích neplodnosti a možnostech prevence.

Strašáci neplodnosti - nehody i notebooky

Statistiky lékařů jsou neúprosné - plodnost žen a kvalita spermií u mužů dlouhodobě klesá. Svůj díl na tom nese špatný životní styl, kouření, alkohol, notebook na stehnech, mobil v kapse či těsné spodní prádlo, u žen pak především odkládání početí (například kvůli kariéře) do věku, kdy šance na přirozené početí rapidně klesá.

"Všechny tyto aspekty vedou k vzrůstajícímu počtu asistovaných reprodukcí, které jsou časově i finančně nákladné,“ vysvětluje MUDr. Jaroslav Hulvert, primář IVF kliniky centra ISCARE. Neplodnost hrozí také v případě úrazů či při podstoupení chemoterapie v případě rakoviny reprodukčních orgánů.

Social Freezing je výraz pro preventivní zamrazování spermií a oocytů, tedy mužských a ženských zárodečných buněk, za účelem jejich pozdějšího využití. Tento proces dává mužům a ženám možnost počít v budoucnu geneticky vlastního potomka.

Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF

Centrum zahájilo svou činnost v lednu 1995 jako jedno z prvních nestátních center asistované reprodukce v ČR. Úspěšností léčby se centrum řadí po celou dobu své existence mezi přední špičková zařízení. Doposud centrum přivedlo na svět více než 8 tis. dětí.

Centrum vede primář MUDr. Jaroslav Hulvert. Tým IVF, včetně pracovníků IVF laboratoře, byl vyškolen nejlepšími světovými odborníky převážně z Izraele, kde je úspěšnost léčby neplodnosti nejvyšší na světě.

Centrum IVF poskytuje celou škálu léčebných postupů, a to včetně těch nejmodernějších jako je IVM,ICS/ PICSI, embryomonitoring, preimplantační diagnostika (PGD, PGS), kryokonzervace/vitrifikace apod. Kromě toho se oddělení IVF aktivně podílí na radě studií a výzkumných projektů.

Klinické centrum ISCARE I.V.F. a.s. je nestátní soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotnické služby také v oblasti plastické chirurgie, komplexní léčby obezity, gastroenterologie a léčby idiopatických střevních zánětů. Další informace najdete na www.iscare.cz.

Kontakt:

Martin Eckstein

PR Consultant

Tel.: 731 46 48 46

Mail: martin@eckstein.cz

ČTK ke zprávě vydává fotografie, které jsou k dispozici ve Fotobance ČTK na adrese http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/hledani?sendFlag=1&q=protext&name=1&lang=none&service%5B%5D=1&service%5B%5D=2&service%5B%5D=3&service%5B%5D=4&service%5 B%5D=5&service%5B%5D=6 a na webu Protextu http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-neplodnost-ISCARE

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.